Politiker pressades av oroliga Hammarkullenbor

07 oktober 2009

Göteborg, Inrikesnotiser, Nyheter

Motståndet mot nedskärningarna växer
Opinionen och motståndet mot nedskärningarna i Göteborgsförorten Hammarkullen ökar nu inför politikernas beslut om nästa års budget, då 45 miljoner ska skäras bort.
På ett välbesökt möte i veckan pressade oroliga och arga Hammarkullebor stadsdelsnämndens politiker. Nu arrangerar det nybildade nätverket namninsamlingar och demonstrationer inför beslutet i slutet av oktober.

I tisdags kväll hölls ett möte i kyrkan i Hjällbo, en av de förorter som ingår i stadsdelen Lärjedalen, där också områdena Hammarkullen och Bergum ingår. Ett drygt sextiotal ungdomar, föräldrar, lärare och andra boende från framför allt Hammarkullen hade samlats för att ställa stadsdelsnämndens politiker till svars.
För tre veckor sedan antog en enig stadsdelsnämnd en ”budgetstrategi” som syftar till att 45 miljoner ska skäras ner, över alla verksamheter. Inte minst drabbas barn och ungdomar genom försämringar på förskolor, skolor och fritidsgårdar.
Stämningen på mötet var allvarlig, luften fylldes av både oro och ilska. Anita Molin, mellanstadielärare på Emmaskolan i Hammarkullen, begärde tidigt ordet.
– Jag är mycket mycket mycket orolig för hur det ska gå för våra barn. Och förbannad! Vi tvingas hela tiden bryta mot skollagen på grund av de nedskärningar som redan gjorts, sade hon, och krävde att de närvarande nämndpolitikerna skulle ta ställning. Antingen fortsätta försämra för barnen och bryta mot skollagen eller gå barnen till mötes, följa lagen och skjuta till de resurser som krävs.
– Ni stadsdelspolitiker kan inte gömma er och skylla på dem som styr i kommunen, på regeringen eller på krisen. Ni måste klart och tydligt deklarera ”jag säger stopp!” och säga nej till nedskärningarna, sade Anita Molin och fick applåder.
Något sådant besked kom dock inte från de närvarande politikerna. Shadiye Heydari, socialdemokratisk nämndordförande, svarade tvärtom att de kommer att genomföra nedskärningar.
– Vi ska göra vad vi kan och titta på frågorna när tjänstemännens förslag blir färdigt. Men det kommer att bli försämringar, det är helt klart. Det är inte roligt, men alla måste vara med och spara, sade Shadiye Heydari.

Lojala med barnen
Politikerna fick dock som mothugg lyssna på ett stort antal starka opinionsyttringar från mötesdeltagarna. Mikael Ljungkvist, Hammarkullebo och lärare i en av skolorna i området, var påtagligt berörd när han beskrev att marginalerna i skolan redan är uppätna.
– Varje dag förra året gick jag hem från jobbet och mådde dåligt. Vi är lojala med barnen och jobbar gärna hårt för deras skull. Men när resurserna inte finns så räcker man ändå aldrig till! Vi känner oss som packåsnor, men vi tänker inte vara packåsnor längre. Folk har börjat tröttna, sade Mikael Ljungkvist.
Han är en av de drivande krafterna i nätverket Hammarkullen mot nedskärningar – för en levande förort som bildades i augusti. Nu planerar nätverket opinionsyttringar och protester inför stadsdelsnämndens budgetbeslut den 27 oktober. På ett par av skolorna i Hammarkullen har lärarna samlats till tvärfackliga möten för att diskutera situationen och en namninsamling, “Nu är det allvar!”, sprids i skolorna och bostadsområdet med kravet ”Vi accepterar inte mer nedskärningar”.
Efter mötet i onsdags överlämnade åttondeklassaren Hajer Alsaidan – en av de mest aktiva ungdomarna i kampen för fritidsgårdarna i somras – de namnunderskrifter de hittills samlat in i hennes skola till nämndordförande Heydari. Flera talare på mötet betonade att inspirationen från ungdomarnas framgångsrika kamp för fritidsgårdarna kan stimulera det fortsatta opinionsarbetet mot nedskärningarna.
– Nu måste vi bli ännu fler, sade läraren Anita Molin efter mötet.
Liknande nedskärningar som i Lärjedalen planeras i alla Göteborgs stadsdelar inför besluten om nästa års budgetar. Motopinionen börjar nu sprida sig och växer fram i fler områden.
Text och foto: Björn Rönnblad

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.