Maud Olofsson vägrar träffa Volvoarbetare ”Föredrar SM i plöjning.”

26 oktober 2009

Inrikes, Nyheter

– Vi har vid två tillfällen begärt att få träffa näringsminister Maud Olofsson. Vi har pratat med hennes stabschef. Vi har varit villiga att träffa henne på annan plats än Umeå. Men svaret har hittills blivit ett nej, det finns inte tid.
Det säger Erik Pettersson från klubbstyrelsen vid Volvo i Umeå. En arbetsplats som på ett år fått se antalet metallare minska från 2 300 till 1 050.

Västerbotten är ett av de län där industrikrisen slagit hårdast. Arbetslösheten bland medlemmarna inom IF Metall ligger på omkring 30 procent. I september var 12 000 personer i länet arbetslösa eller satta i åtgärder. I Umeå är 5 000 arbetslösa. En ökning med 70 procent på ett år.
Pulsen i Västerbottens industrihjärta är Volvo Lastvagnar. Förra året vid den här tiden rullade krisen in på allvar. Den 31 oktober lämnade de första metallarna fabriken. På ett år har antalet arbetare vid fabriken minskat från 2 300 till 1 050 personer. För varje arbete som försvinner inom fordonsindustrin beräknas ytterligare fyra till gå förlorade.
Än finns det inget ljus i det industriella mörkret.
För arbetarna vid Volvo är en fråga mer viktig än alla andra. Transportstödet. Ett stöd som betalas ut av den nationella regeringen och som EU slagit fast att det inte skadar konkurrensen och ger konkurrensfördelar. I detta läge är det ytterst oklart vad som kommer att hända med det i framtiden, speciellt som detta stöd har minskat.

”Akut hot”
– För oss är detta stöd oerhört viktigt. Vi bor i en avlägsen region och utan ett sådant stöd lever vår fabrik under akut hot om jobben flyttas till fabriken i Gent i Belgien, säger Erik Pettersson.
– Allt pekar på att framtidens transporter inte kommer att bli billigare. Och utan ett sådant stöd, som ska gå till avlägsna regioner, är risken överhängande att all industriell produktion i Norrland kommer att läggas ner.
– Om framför allt detta och hela den industriella politiken har vi begärt att få träffa näringsminister Maud Olofsson för att få besked om hur det blir med transportstödet framöver. Men trots flera påstötningar samma besked. Hon har inte tid.
– Vilket kan tyckas märkligt då hon för några veckor sedan hade tid att besöka Svenska Mästerskapen i plöjning i en grannkommun till Umeå. Inget ont om plöjning, men man kan tycka att det handlar om prioriteringar. Likaså har hon tid att besöka småbarn på ett dagis, för att sola sig lite i glansen. Men det är klart, barn brukar inte ställa några krav till skillnad från oss arbetare, säger Erik Pettersson.
Transport till återställd nivå. Frågan är livsviktig för Volvo i Umeå. Om inte riskerar nästan 50 procent av en hårt drabbad arbetsplats att också de bli arbetslösa.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.