Maktskifte i Grekland

12 oktober 2009

Nyheter, Utrikesnotiser

Pasok, de grekiska socialdemokraterna, vann det grekiska parlamentsvalet. De fick 43,9 procent av rösterna och 160 platser, vilket ger partiet egen majoritet. Antalet röster ökade med 5,8 procentenheter.

Även om segern var förutsedd var det en klar överraskning för de flesta bedömare att den blev så stor. Den stora förloraren i valet var det tidigare regeringspartiet Ny Demokrati som fick 33,5 procent av rösterna, en minskning med 8,4 procentenheter.
Pasok står dock inte för någon politik som på några avgörande punkter skiljer sig från Ny Demokratis politik. Grekland har under lång tid växlat mellan Pasokregeringar och Ny Demokratiregeringar. Pasok leds av familjen Papandreou, och Ny Demokrati är familjen Karamanlis parti.
Pasok är alltså inte att se som ett egentligt vänsterparti, men det finns några andra som är det. Det handlar dels om det stora och stalinistiska kommunistpartiet KKE, dels om den vänsterreformistiska koalitionen Syriza. Det finns också en del mindre grupper, däribland fronten Antarsya, där OKDE-Spartakos (grekisk sektion av Fjärde Internationalen) ingår. I Syriza återfinns organisationen Kokkino, som sympatiserar med Fjärde Internationalen.
KKE fick nästan 7,5 procent av rösterna i valet. En liten nedgång (- 0,6 %) jämfört med förra parlamentsvalet i Grekland, och enligt partiets generalsekreterare Aleka Papariga är resultatet en besvikelse. Partiet är dogmatiskt och gammalstalinistiskt och inte något antikapitalistiskt parti, utan snarare reformistiskt. KKE samarbetar ytterst sällan med andra vänsterkrafter, man anser sig själv vara nog och uppträder oftast som om KKE är hela den grekiska vänstern.

Högerextrema kom in
Syriza, vars största medlemsgrupp är det vänsterreformistiska Synaspismos, består i övrigt av en mängd olika grupper på vänsterkanten, allt från ekosocialister till socialdemokrater. Valresultatet på 4,6 procent (-0,4 %) är en liten försämring jämfört med förra nationella grekiska valet.
Utöver dessa fyra partier tog sig endast det högerextrema partiet Laos med 5,6 procent av rösterna in i parlamentet. En ökning med nästan 1,8 procentenheter sen förra parlamentsvalet, men en minskning i förhållande till EU-valet tidigare i år.
Antikapitalistiska och relativt nybildade Antarsya tog sig däremot inte in i parlamentet. I Antarsya ingår större delen av de grupper som kan sägas utgöra den antikapitalistiska vänstern i Grekland. I parlamentsvalet fick man nu 0,36 procent av rösterna, vilket är detsamma som i förra nationella valet (resultatet för två fronter, nu inom Antarsya). I förhållande till EU-valet är det en ökning av antalet röster, men en minskning av röstandelen.
Centralt för valet i Grekland har varit trycket att byta regering, att rösta på ett trovärdigt alternativ. I Grekland betyder detta ofta att rösta enligt gamla invanda mönster på en ledare och/eller en klan som traditionellt har lett landet på ett traditionellt paternalistiskt sätt.
I en sådan valrörelse är utrymmet för alternativa partier som Syriza och Antarsya litet. KKE å sin sida är ett parti som står för något förgånget och utgör därmed inte heller något egentligt alternativ.

Anders Svensson
intis@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.