Lagena-arbetarna till Arbetsdomstolen

07 oktober 2009

Inrikesnotiser, Nyheter

3 000 kronor var i strejkböter. 5 000 kronor i böter för tre ur fackklubbens styrelse. Det totala bötesbeloppet ligger på omkring 200 000 kronor.
Det är kraven från företagsledningen när de strejkande Lagenaarbetarna kommer till Arbetsdomstolen tisdag 3 november.

“Dra tillbaka stämningen i Arbetsdomstolen”! Det är kravet från Lagenaarbetarna och stödgruppen Lagenasolidaritet.
Snart fyra månader har gått sedan Lagenaarbetarna vid Systembolagets lager i Jordbro tvingats ut i strejk sedan företagsledningen velat ersätta fast anställd personal med inhyrd personal för att den vägen pressa fram sämre arbetsvillkor.
Sedan dess pågår det ett intensivt solidaritetsarbete för Lagena-arbetarna. Efter några turer är det nu bestämt att tisdag 3 november startar förhandlingarna i Arbetsdomstolen, AD. Detta sedan företagsledningens svar på arbetarnas strejk blev att de stämdes till AD.
Dessutom har företaget, enligt uppgifter från driftsektionen för Systembolagsanställda inom SAC, förklarat sig villigt att dra tillbaka stämningen till AD för strejken om Lagenaarbetarna upplöser sin fackklubb!

”Vågade säga ifrån”
Talesperson för Lagenaarbetarna har varit Patrik Olofsson, aktiv i facklubben på Lagena. Han var en av talarna på Septemberalliansens demonstration 15 september.
– Vi kämpar mot att arbetsmarknaden ska delas upp i A- och B-lag. Vi kämpar mot att arbetare ställs mot arbetare, så motiverade Patrik Olofsson Lagenaarbetarnas kamp.
– Men strejken berör så mycket mer, betonade Patrik Olofsson. Alla som deltog i strejken har vunnit en seger på det personliga planet. Vi övervann rädslan och vågade säga ifrån. Hade vi gått tysta, i raka led till slaktbänken hade det varit ett så förnedrande nederlag att det hade hotat all facklig verksamhet på företaget för lång tid framöver. Allt tyder på att frågan om bemanningsföretag kommer att bli en av de största frågorna i avtalsrörelsen. Också det är en seger för oss.
Lagenaarbetarna kommer inte att stå ensamma i sin kamp för fasta och trygga jobb när de kommer till AD 3 november. För klockan 8.15 anordnas en stöddemonstration utanför AD:s lokaler vid Riddarhustorget i Gamla Stan.
Kraven är två. Att ”Lagenas företagsledning drar tillbaka stämningen” och att ”de avskedade återanställs”.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.