Fritidsgård och bibliotek stängs

22 oktober 2009

Göteborg, Inrikes, Nyheter

En fritidsgård stängs, omkring 50 tjänster i förskola och skola tas bort, biblioteket i Hammarkullen får slå igen och stödet till funktionshindrade minskas. Det är några av förslagen i den budget som politikerna ska besluta om i Göteborgsstadsdelen Lärjedalen inom kort.

Men protesterna ökar och breddas nu. Och börjar spridas över staden.
– Vi kan aldrig acceptera nedskärningarna, säger Mikael Ljungqvist från nätverket Hammarkullen mot nedskärningar.

Nu har budgetförslaget kommit för stadsdelen Lärjedalen i Göteborg, där bland annat förortsområdena Hjällbo och Hammarkullen ingår. Av förslagets sammanlagt 45 miljoner i nedskärningar hamnar drygt 30 miljoner på området Barn och Ungdom. Konsekvenserna skulle bli att mellan 45 och 55 tjänster försvinner i förskola och skola, att barngruppernas storlekar ökar, att en av tre fritidsgårdar i stadsdelen stängs och de andra får minskad personal. Med mera.

– Ett rent skräckscenario, kommenterar Mikael Ljungqvist som är Hammarkullebo, lärare i en av områdets skolor och en av de drivande krafterna i nätverket Hammarkullen mot nedskärningar – för en levande förort.

I budgetförslaget skriver tjänstemännen (några sidor innan tabellen med hårddata om de verkliga nedskärningarna) att man vill ”utveckla” skolornas och fritidsgårdarnas arbete. Den tillförordnade chefen för Barn och Ungdom i Lärjedalen tror att det går att få ihop detta med nedskärningarna.

– Utveckling är inte detsamma som omfattning, säger Jascha Marteleur till Internationalen och förklarar att utvecklingen kan gälla de enheter som får finnas kvar efter nedskärningarna.

Inom området Kultur och Fritid – där Mixgården i Hammarkullen med sin kamp tidigare fick politikerna att backa om nedskärningar på fritidsgårdarna – föreslås nu att en av de tre gårdarna i stadsdelen, den i Olofstorp i Bergum, stängs helt. Dessutom föreslås personalneddragningar på såväl Mixgården som gården i Hjällbo. Så hur går det då med ”utvecklingen” av verksamheten?
– Det blir svårt, medger Jascha Marteleur, som dock försäkrar att han sliter så hårt han kan med frågan.
– Vi får jobba med vår kreativitet. .

Nej till stängning

Politikerna, inte minst nämndens socialdemokratiske ordförande Shadiye Heydari har, redan innan budgetförslaget kom, sagt att det blir nedskärningar.

Men protesterna fortsätter nu – och breddas. På fritidsgården i Bergum säger fritidsledaren Janne Petersén att de inte tänker acceptera en stängning. Bergum är ett område som, till skillnad från Hjällbo och Hammarkullen, inte domineras av invandrad befolkning.

– Men vi har arbetat hårt länge för att stärka integrationen så att det inte ska bli ”vi mot dom”, svenska ungdomar här i området mot invandrarna i de andra områdena, som det var mycket tidigare. Vi har kommit långt med det genom att samarbeta med Mixgården i Hammarkullen och Hjällbo fritidsgård, säger Janne Petersén.

Nu riskerar detta arbete att raseras, menar han och berättar att fritidsgården i Bergum ordnar debatt i nästa vecka med politiker och ungdomsforskare för att försöka stoppa beslutet.

Första demonstrationen

Och i förra veckan hölls en första demonstration i Hammarkullen, då inte minst elever från skolorna i området deltog. Nu planeras fortsatta aktioner.

Nätverket Hammarkullen mot nedskärningar manar nu stadsdelens invånare att åter ställa nämndpolitikerna till svars på ett offentligt möte på tisdag den 20 oktober, och dagen efter, den 21 oktober, arrangeras en bred demonstration genom Hammarkullen. Mikael Ljungqvist understryker att nätverket syftar till att samla folk från alla områden som drabbas av försämringarna. Han berättar att de anställda på Hammarkullens bibliotek startat en namninsamling mot planerna på stängning som också ingår i budgetförslaget.

– Vi får inte låta politikerna ställa olika verksamheter mot varandra. Varken äldreomsorg, barn, ungdom eller kultur ska betala den ekonomiska krisen. Alla behöver snarare förbättringar i budgeten, säger Mikael Ljungqvist.

Han menar att detta är en angelägenhet som inte stannar innanför stadsdelsgränserna, utan rör hela kommunen och egentligen hela landet. Han trycker på att det rör frågan om demokrati, att invånarna på allvar ska kunna besluta om var resurser ska satsas.
– Det skulle behövas en verklig folkrörelse för demokrati och social rättvisa. I förlängningen handlar det ju om vilket samhälle vi vill ha. Om det ska vara ett samhälle där de starka sparkar på dem som redan ligger eller om vi vill ha ett solidariskt samhälle där resurserna fördelas efter behov och där vi ställer upp för varandra, säger Mikael Ljungqvist.

Ett första viktigt steg är, menar han, att försöka knyta ihop protesterna mot nedskärningar mellan olika stadsdelar i Göteborg. I Biskopsgården och Linnéstaden har demonstrationer och möten anordnats och ett par första små framgångar uppnåtts. I stadsdelarna Torslanda, Högsbo och Majorna börjar skol- och förskoleföräldrar organisera namninsamlingar och protester. Mikael Ljungqvist från Hammarkullenätverket deltog själv som talare på en demonstration i Biskopsgården den 1 oktober.

– Det är bara gemensamt över stadsdelsgränserna vi kan samla tillräcklig kraft för att kunna stoppa nedskärningarna, sade han då.

Björn Rönnblad
intis@internationalen.se

, , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.