Aftonbladets chefredaktör skjuter på budbäraren

02 oktober 2009

Göteborg, Kommentar

När Aftonbladets chefredaktör Jan Helin fick stark kritik för det reportage där tidningen framställde förortsungdomarna i bland annat Hammarkullen som stenkastare och bilbrännare gjorde han ingen pudel utan gick till motattack.

I P1-programmet Medierna uppvisade Helin en förbluffande nonchalans inför faktafel i sin tidning, och angrep därefter programmets redaktion för att ha gjort en ”skitintervju” med honom.

 Aftonbladet publicerade den 7 september ett stort uppslaget reportage om förortsbråken efter att ha gjort ett snabbt nedslag i Göteborgsförorterna Hammarkullen (där inte en enda stenkastning rapporterats!) och Hjällbo, samt Gottsunda i Uppsala. Rubriken (i krigsbokstäver) på tidningens förstasida var ”Nu är de beredda att MÖRDA POLISER”, och i en underrubrik får läsaren veta att ”De fattiga ungdomarna i förorten har förklarat krig mot samhället”.

Helin och hans reportrar fick stark kritik för reportagets osaklighet, bristande research och otillåtet svepande generaliseringar. Den enda av de intervjuade ungdomarna som namngavs med för- och efternamn i reportaget, Ari Amin i Angered, reagerade mycket starkt när han läste det och kände sig djupt besviken och kraftigt felciterad.

P1-programmet Medierna gjorde en kritisk granskning av Aftonbladets reportage (som sändes lördagen den 26 september). Ari Amin och en annan av de intervjuade Angeredsungdomarna, ”Egget”, fick där ge sin bild av hur de upplevde reportagets beskrivning. Enligt dem var det inte mycket i artikeln som stämde överens med sanningen; ”det var som att läsa en saga”, sade en av dem i programmet.

I radioprogrammet deltog sedan chefredaktör Jan Helin för att svara på ungdomarnas kritik av artikeln. Det visade sig då (bland annat) att Aftonbladets reporter baserat en av sina formuleringar på en helt ogrundad sakuppgift (om en bilbrand som visade sig ha skett först dagen efter att tidningens reporter var på plats!). Jan Helin hävdade i radiointervjun först att artikelns uppgift var sakligt korrekt, och senare (när han kollat, och insett att det inte stämde) att det inte var så viktigt.

Jan Helin kunde ju sedan, i sin egenskap av chefredaktör, ha tagit de kritiska frågorna om reportagets bristande saklighet, obefintliga research och kränkande generaliseringar på allvar. Han skulle möjligen ha kunnat bekymra sig över de flera hundra nätkommentarer som vällde in till Aftonbladets webb efter reportaget, varav många – styrkta av artikelns bild av invandrarungdomar – uttryckte starkt rasistiska åsikter. Men i stället började han skjuta på budbäraren.

Motattack på bloggen

I ett inlägg (i fem delar!) på sin egen blogg beklagar Jan Helin visserligen sin kommentar i radioinslaget om sakuppgiften gällande bilbranden, men sedan går han till attack på Mediernas redaktion för hur de ställt frågor till honom om radioreportaget! Hans blogginlägg är väl värda att studera; varefter läsaren själv kan göra sig en uppfattning om Helins mediala insats(er).

För min egen del – efter att jag under några månader återkommande bevakat situationen i Hammarkullen för Internationalens räkning – stärker Helins snubbel i ”Medierna” intrycket av att faktaunderlaget och researchen bakom Aftonbladetreportaget också i övrigt var uselt eller obefintligt.

Var finns till exempel informationen om att inte en enda sten har kastats i Hammarkullen under de senaste veckorna? (varför valde reportern att åka just dit?) Var finns faktaunderlaget till artikelns formulering  om att fritidsgården Mixgården i Hammarkullen “inte länge till” kommer att lyckas hålla ungdomarna i området borta från stökigheterna? (hur kan repportern göra den bedömningen när han inte ens pratat med fritidsgårdens personal?)

Och var finns faktaunderlaget till rubriken “Nu är de beredda att MÖRDA POLISER” eller till underrubriken “De fattiga ungdomarna i förorten har förklarat krig mot samhället”? Vilka (och hur många) är de “de” som Aftonbladet (och Helin själv i sin presentation av artikeln) hela tiden skriver om? Hur kan dessa “de” vara underlag för sådana svepande generaliseringar?

Var finns de sociala bakgrundsfakta om situationen i Hammarkullen, Hjällbo och liknande områden (fattigdom, arbetslöshet, flyktingursprung, nedskärningar i social service, etc) som skulle givit Aftonbladets läsare en större kunskap om situationen i förorterna? Var finns svaren på frågan “varför” (som Helin tycker att man bör söka) frustation, våld och bråk riskerar komma till ytan i många förortsområden?

Kort sagt: kan Helin försvara sin nyhetschef Markus Gustafssons uttalande om att reportrarna gjorde en “grundlig research” (i ett intervjusvar samma dag reportaget publicerades, som jag tidigare citerat i en kommentar i Internationalen)?

Dessutom – och detta är enligt min bedömning riktigt allvarligt – skriver  Jan Helin på sin blogg den 26 september att det var “upploppsmakarna” som kom till tals i Aftonbladetartikeln (och framhärdar på det sättet även efter kritiken i den felaktiga bild reportaget gav). Vilka “upploppsmakare”? Är det Ari Amin och “Egget” som avses? Vilket upplopp hade de makat, Helin?

Debattartikel och mediekritik

Ari Amins missnöje med reportaget ledde till att han kontaktade Aftonbladet för att få in en replik med sin kritik och sin egen bild av situationen. Han skrev sedan en sådan artikel som nådde Aftonbladets debattredaktion några dagar efter att reportagets publicerats. Nu skriver Helin i sitt blogginlägg felaktigt att denna debattartikel dröjde och att den var för lång. Korrekt är att debattredaktionen låg på artikeln (som uppfyllde överenskommet omfång) i mer än två veckor.

När Ari Amins debattartikel nu väl publicerats skedde det inte i papperstidningen (där reportaget den bemöter fanns) utan bara på Aftonbladets webbsida, och då med en kommentar från Aftonbladetreportern publicerad i direkt anslutning.

Den mediekritiska diskussionen om detta Aftonbladetreportage går förhoppningsvis vidare.

Här nedan finns aktuella länkar:

Jan Helins blogginlägg (som i sin tur innehåller länkar till såväl det ursprungliga reportaget i Aftonbladet som till radioinslaget i Medierna):

http://blogg.aftonbladet.se/janhelin (se ”En följetong om stenkastare och radiopratare”, 26 september).

 Internationalens kommentar som kritiserade  Aftonbladets reportage när det kom:

http://www.internationalen.se/2009/09/08/aftonbladets-publicistiska-hardsmalta/

Ari Amin:s debattartikel på Aftonbladets websida (med kommentar från reportern):

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/medier/article5873558.ab

 Björn Rönnblad

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.