”Välfärden måste diskuteras i god tid före valet”

07 oktober 2009

Intervju, Nyheter

Allt fler röster höjs nu mot den privatiseringsvåg som i högerregeringarnas kölvatten sköljer in över Sverige och andra delar av världen.

Nätverket Gemensam Välfärd är en av de organisationer som reagerar på denna utveckling och de startar nu en välfärdskampanj för att mobilisera, skapa opinion och medvetenhet om vad som sker. Redaktionen tog kontakt med Andreas Mattson, medlem av samordningsgruppen i nätverket, som här svarar på frågor.

Av vilka består Nätverket Gemensam Välfärd och vad vill ni?
– Vi består både av några organisationer samt ett stort antal privatpersoner. De organisationer som är representerade är Attac, Miljöförbundet Jordens Vänner och Verdandi. Vi har även lokalgrupper runt om i landet där andra organisationer är representerade.

Nätverket är snarare ett forum för samverkan än en paraplyorganisation, vilket gör att vi sällan uttalar oss som organisation.
– Nätverket Gemensam Välfärd är emot privatiseringar av välfärden, särskilt när denna är vinstdriven. Vi är inte principiellt emot personalkooperativ eller till exempel stiftelser, men vinsterna, konkurrensen och marknadstänkandet är ett problem anser vi. Det vi vill se i stället är en diskussion om hur man kan förbättra välfärden genom inflytande från personal och medborgare. Vi vill demokratisera och vitalisera den gemensamma välfärden.

Varför startar ni denna kampanj just nu?

– Kampanjen startar vi nu för att vi vill lyfta välfärdsfrågorna i god tid före valet, på ett sätt som vi inte tycker att partierna eller massmedia gör. Vi vill hinna få människor att diskutera detta under en längre tid. Vår kampanj är en slags utbildning i form av studiecirklar som genomförs av så kallade välfärdsambassadörer.

Hur ser det ut på privatiseringsfronten i Sverige i dag, hur stor del av den offentliga sektorn har gått över i privat regi sedan den borgerliga regeringen kom till makten?
– Det har accelererat ganska rejält. Bostadsmarknadens ombildningar till bostadsrätter har skjutit i höjden. Främst inom vård och omsorg har det privatiserats i allt snabbare takt, och en anledning är vårdvalsreformen. Antalet privata vårdcentraler har ökat liksom andelen privatiseringar inom äldrevården. Innan denna mandatperiod var andelen privata vårdcentraler inom Stockholms landsting 40 procent, vid årsskiftet hade den siffran stigit till 54 procent. Även antalet friskolor ökar stadigt.

Vem vänder sig er kampanj till?
– Den vänder sig främst till två målgrupper. Det är dels de politiska partierna och dels vi andra, det vill säga resten av befolkningen. Den budkavel som vi kommer att presentera innehåller krav som kan förverkligas redan vid nästa val och som står för en annan vision av samhället och välfärden.

Vad är ert mål och tror ni att ni kan uppnå det?
– Politiken handlar om oss medborgare och det går att ha den välfärd vi vill ha. En annan värld är möjlig, det är vi övertygade om.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.