”Uranbrytning i Sverige kan bli aktuellt”

12 oktober 2009

Inrikes, Nyheter

Statsminister Reinfeldt har öppnat dörren för uranbrytning i Sverige. Kritiken är hård från den politiska oppositionen.

Vid en frågestund vid Umeå Universitet i förra veckan öppnades dörren för uranbrytning Sverige.
– Jag tror att kärnkraftsparentesen kommer att förlängas, konstaterade Fredrik Fredrik Reinfeldt.
Därmed skulle också uranbrytning i Sverige bli aktuellt, menade Reinfeldt.
– Jag har inte uteslutit det och jag tycker det är logiskt, givet att man förlänger kärnkraftsparentesen, sa Reinfeldt till SVT:s Västerbottennytt.
En framtida uranbrytning skulle i första hand ske i Norrlands inland, främst i Jämtlands län.
För detta får Reinfeldts uttalande hård kritik från den politiska oppositionen.
– Vänsterpartiet säger tvärt nej till en uranbrytning i Jämtland eller någon annanstans i Sverige, säger Kent Persson, riksdagsledamot (V) i näringsutskottet till www.webfinanser.se
Restprodukter från uranbrytning innehåller bland annat radium och avger radongas. Brytningen ger utsläpp av tungmetaller och svårhanterliga avfallsproblem. Hälso- och miljöriskerna för dem som arbetar med brytningen är mycket stora.
– Genom sitt uttalande skapar Fredrik Reinfeldt återigen oro i t ex Jämtland. Att påbörja miljöfarlig uranbrytning för att försörja en farlig kärnkraftsindustri skulle vara ett stort misstag, säger Kent Persson, och påpekar att idag har kommunerna enligt lagen rätt till veto mot uranbrytning.
Socialdemokraternas energipolitiska talesman Tomas Eneroth ger i ett pressmeddelande vallöftet om att en så kallad rödgrön regering aldrig kommer att godkänna att uranbrytning startas i Sverige.
– Det är anmärkningsvärt att statsministern försöker påskina att det går att bryta uran och hantera kärnbränsle utan några nämnvärda risker för människor eller miljö. Detta är något av det mest riskfyllda man kan syssla med. Jag är förvånad att centerpartiet har gått med på denna positionsförflyttning. Vi kommer aldrig att medverka till att uranbrytning startas i Sverige, säger Tomas Eneroth.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.