”Matköerna växer i Europa”

26 oktober 2009

Inrikes, Intervju, Nyheter

I spåren efter den ekonomiska krisen söker nu allt fler människor hjälp från Röda Korset.
– Två tredjedelar av Europas rödakorsföreningar har börjat med matleveranser, säger svenska Röda korsets generalsekreterare Christer Zettergren.

– I Spanien förbereder sig min kollega för att ge mat till 500 000 människor. Också i Ungern och Italien är det på gång och på Island hjälper vi redan till med mat, berättar Christer Zettergren.
I måndags presenterade Röda Korset en rapport som bygger på uppgifter från 40 länder. Den visar på den ekonomiska krisens humanitära följder.
– Nya grupper av människor söker hjälp och de redan utsatta, som migranter och fattiga äldre har blivit ännu mer utsatta. De som drabbas värst är ungdomar, papperslösa och ensamstående kvinnor med barn, säger svenska Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren.

Skulderna växer
Också bland Europas medelklass har ansökningarna om hjälp med kontanter ökat.
– De är skuldsatta och ber om hjälp för att kunna betala gas- och elräkningar.
Christer Zettergren är orolig för den ökande arbetslösheten, särskilt bland unga, i Sverige.
– När arbetslösheten ökar slår utförsäkringen igenom. Men jag tror inte att vi kommer dela ut pengar eller ha soppkök i Sverige.
Men det är i Östeuropa som behoven är störst. Här koncentrerar sig Röda Korset på att de utsatta får mat och elektricitet.
På Island, där den ekonomiska krisen slagit hårt, är föreningen på ”akut läge” och delar nu ut mat och kläder. Men den ekonomiska krisen har också gjort att isländska Röda Korset fått mindre bidrag och därför måste de nu själva spara pengar.
Christer Zettergren är tacksam för att Europas regeringar satsat miljarder för att rädda banker.
– Men de har inte gjort någonting för att stärka de sociala välfärdssystemen, istället ser vi att de skär ner på dem i ett läge där de borde garantera dem, säger han.

Mariela Quintana Melin
mariela@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.