”Ja-sägarna accepterar inte ett nej”

12 oktober 2009

Inrikes, Intervju, Nyheter

”Bostadskvarteret Kastanjegården i Enskededalen i södra Stockholm är offer för en politisk kampanj från högerstyret i Stadshuset,” det skriver Elin Gauffin i Rättvisepartiet Socialisternas tidning Offensiv, nyligen i en artikel. Artikeln handlar om den uppmärksammade konflikten mellan bostadsrättsombildningsivrare och hyresrättsförespråkare i kvarteret Kastanjegården och belyser ja-sägarnas oförmåga att acceptera ett nej till ombildning. Elin Gauffin, själv boende i området och aktiv nej-sägare, berättar här om nej-sidans aktioner.

Vad är det egentligen som händer i Enskededalen, hur har turerna gått?
– Vad som har hänt är att efter 14 månader, tre tidigare förlängningar, flera passerade slutdatum och fyra utlysta köpstämmor, har det antal röster som krävs för en ombildning till bostadsrätter fortfarande inte erhållits.
– Därmed borde saken vara klar, men bostadsrättsföreningen, konsulten liksom makten i Stadshuset vägrar att acceptera spelets regler och kräver nu ännu en förlängning för att kunna genomföra en ombildning av Kastanjegårdens hyresrätter.
Du skriver i en artikel i tidningen Offensiv att media helt svalt konsultens partsinlaga, kan du förklara?
– Bostadsrättsföreningen har varit väldigt intensiv i sin jakt på fullmakter, under flera veckor. Detta kan många boende vittna om som upplevt situationen påträngande. Detta kulminerade under kvällen 17 september fram till midnatt då fullmaktsjakten pågick under pågående köpstämma.
– Vi medborgarvittnen som var där uppträdde lugnt och korrekt. Vi var hemma hos två boende som själva hade bett oss komma. Men den version som media svalt är att vi försökte tränga oss in på stämman, att vi samlade in återkallelser under kvällen och att vår närvaro gjorde att köpet inte blev möjligt. Det är inte sant. Köpet kunde inte bli av för att bostadsrättsföreningen helt enkelt saknade det antal röster som krävs. Samtidigt har media helt avstått från att granska bostadsrättsföreningens och konsultens uppträdande.
Hur är läget just nu?
– Den lokala Hyresgästföreningen har inte givit upp utan har snarare fått nya krafter. En rad möten planeras på temat vad man är för (snarare än emot), samt hur de kan förbättra sitt hyresboende. De planerar att öppna upp nej-sidan så att inte bara styrelsen är aktiv utan många fler.
Hur ser det ut för andra delar av Enskededalen när det gäller ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter?
– Enskededalen har 14 gårdar/fastigheter. En ombildades i början av 2000-talet. Två för cirka två år sedan. Två andra ombildades i somras med minsta möjliga marginal, en rösts övervikt, och två gårdar har sagt nej till ombildning. En gård sa ja med god marginal för några dagar sedan. Ödet för sex återstående gårdar avgörs innan november månads slut. Det finns starka nej-grupper på alla gårdar, men hur det går på Kastanjegården kommer att ha betydelse för resten.
Vad händer härnäst?
– Arbetet med att stärka nej-grupperna på de andra gårdarna fortsätter. Det går en tydlig klassgräns mellan ja och nej. De som är emot ombildning har låga inkomster, ofta pensioner eller sjukpenning, tillfälliga anställningar eller är ensamstående med barn. De har ofta inte tillgång till dator och internet så informationsspridning till alla är ett stort arbete här i Dalen.
– Medan nej-grupperna är amatörer är bostadsrättsföreningarna uppbackade med konsulter som får en miljon kronor för varje fastighet som går igenom. De tar hit banker och mäklare med flashiga broschyrer. Deras dörrknackare är påstridiga och drar sig inte från att höfta ut allt möjligt som löften om oförändrad hyra under tre år om du röstar ja, eller ett bidrag på 75 000 kronor per lägenhet för de som köper.
– En dam som är emot ombildning gick igenom allén i Dalen och stötte på en bostadsrättsföreträdare. Han ropade ”du förstör för alla andra” efter henne. Det är inte första gången jag hör om liknande stories.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.