Trappor, trösklar och steg ska inventeras

07 september 2009

Inrikes, Nyheter

Lördag 22 augusti gick startskottet för den landsomfattande aktionen Marschen för tillgänglighet som stöds av fler än 140 olika organisationer och företag runt om i landet.
Syftet är att påverka så att Sverige ska ta steget och klassa otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättning.
Internationalen tog kontakt med Hans Filipsson, språkrör för nätverket bakom aktionen.

Vilka står bakom aktionen?
– Organisationen Marschen för tillgänglighet. Vi stöds i vår tur av över 140 organisationer och företag. Däribland Independent Living Institute, Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet, De Handikappades Riksförbund (DHR), Pensionärernas riksorganisation och många fler.

Vad handlar det här om, vilka slag av diskriminerande otillgänglighet gäller det?
– Det korta svaret är att det gäller all form av diskriminerande otillgänglighet, men det vi fokuserar på är ju förstås de stora och uppenbara hinder som fastighetsägare, kommuner, näringsidkare, och så vidare i strid med gällande lagstiftning inte åtgärdat (”enkelt avhjälpta hinder” enligt plan- och bygglagen).
– Exempel på otillgänglighet är trappor, trösklar och steg, där det inte finns något alternativ för den funktionsnedsatte. Ett annat område gäller webbsidor som är otillgängliga och exempelvis inte fungerar med skärmläsare, ett tekniskt hjälpverktyg som kan användas av människor med funktionsnedsättning. Det finns ett begrepp i USA som heter TAB (temporarily able bodied), vilket innebär att alla förr eller senare kommer att drabbas av funktionsnedsättning på grund av ålderdom, om man inte dör av någon annan anledning innan dess. Den som bygger tillgängligt i dagens läge investerar därför i sig själv.

Vad vill ni uppnå?
– Marschen för tillgänglighet är en enfrågeorganisation. Vi jobbar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av människor med funktionsnedsättning. Men vi vill också uppmärksamma allmänheten, samhället, beslutsfattare och media på det enorma problem som diskriminering i form av otillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning, Sveriges största minoritet.
– Vi vill också hålla trycket uppe i anmälningsstatistiken hos Diskrimineringsombudsmannen. På det nationella planet kommer marschen och andra organisationer att kunna använda det sammantagna antalet anmälningar i sitt påtryckningsarbete. På lokalplanet kommer medvetenheten om problemen och kunskapen om gällande lagstiftning att öka eftersom anmälningarna förutom att gå till Diskrimineringsombudsmannen även att går till kommunala byggnadsnämnder som anmälningar om ”enkelt avhjälpta hinder”.

Vad händer nu?
– Nu kommer alla de mer än 2 000 hinder som inventerades under helgen att anmälas via Anmälningstjänsten som organiseras av Independent Living Institute, men det kommer att ta lång tid innan alla hinner godkännas och sändas vidare till Diskrimineringsombudsmannen och de kommunala byggnadsnämnderna. Aktionen fortsätter ända fram till demonstrationen Marschen för tillgänglighet 2010, så människor kommer även fortsättningsvis att självmant eller i grupp inventera sin närmiljö och därefter göra anmälningar.
– Vid de två förra aktionerna gjordes sammanlagt drygt 2 500 anmälningar. Den här gången har vi bara på en enda dag fått ihop över 2 000 inventerade hinder. Vi kommer alltså utan tvekan att slå tidigare ”rekord” (som förstås inte känns så kul att slå – antalet anmälningar visar ju att detta bara är toppen av ett isberg).
– I övrigt fortsätter vi vårt påtryckningsarbete för att lagen ska ändras som vi vill genom att delta i olika arrangemang, uttala oss i media och planera för kommande aktioner och demonstration 2010.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.