Siffrorna är dramatiska för de svenska facken

01 september 2009

Inrikesnotiser, Nyheter

På två år har organisationsgraden minskat från 77 till 71 procent. Det är bara början. Flera forskare tror att år 2025 kommer den fackliga anslutningsgraden vara nere i 61 procent.

Den fackliga anslutningsgraden i Sverige har varit mycket hög om man jämför med andra länder i Europa. I mitten av nittiotalet var omkring 85 procent anslutna till facket.
Sedan dess har det gått utför. Under de sista åren sedan regeringsskiftet 2006 har minskningstakten accelererat. 2006 var 77 procent fackligt anslutna, 2008 bara 71 procent.
Förklaringarna till raset är flera. A-kassehöjningen, antalet osäkra jobb, bemanningsföretagen, visstidsanställningar, arbetsgivarnas offensiv, massarbetslösheten, men inte minst de centrala fackens oförmåga/ovilja att mobilisera medlemmarna i kamp för deras intressen.
TCO:s ordförande Sture Nordh konstaterar i LO-tidningen att läget ”är ytterst allvarligt”, uppmanar till självkritik och menar att facken inte skött sig och inte hängt med i utvecklingen på arbetsmarknaden. Hans kollega på LO Wanja Lundby-Wedin är mer återhållsam och konstaterar i samma tidning att läget är allvarligt, men lägger den största skulden till raset på de ökade kostnaderna för den enskildes avgifter till a-kassan.
Samtidigt tror hon att en vändning kommer. Oklart hur det ska gå till, men hon konstaterar för sin egen del att hon gör vad hon kan för att vända de nedåtgående siffrorna.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.