Nu kämpar Hammarkullen

23 september 2009

Göteborg, Inrikes, Intervju, Nyheter

Förra veckan bildades Nätverk mot nedskärningar i Hammarkullen. I stadsdelsnämndens nästa budget ska 45 miljoner bort.

Stärkta av ungdomarnas framgångsrika kamp mot nedskärningar på fritidsgårdarna i somras har nätverket ”Hammarkullen mot nedskärningar” nu bildats inför politikernas beslut om nästa års budget.
I förra veckan hölls ett offentligt opinionsmöte i Göteborgsförorten Hammarkullen under rubriken Rör inte skolan!

Ett sextiotal personer i olika åldrar och med olika nationell bakgrund samlades förra torsdagen i Emmaskolan i Hammarkullen för att bilda ett nätverk som ska organisera opinionen mot de drastiska nedskärningar som stadsdelsnämndens politiker nu planerar.
Representanter för fritidsgården Mixgården, skolan och boende i området hade sammankallat mötet. En av Mixgårdens fritidsledare hälsade välkomna med en förhoppning om att inspirationen från den kamp som gårdens ungdomar och personal drev till seger i juli ska spridas inte minst till elever och personal i skolan, vilka nu hotas av stora försämringar.
Mikael Ljungkvist, lärare i en av Hammarkullens skolor, Nytorpsskolan, anknöt till Mixgårdens framgångsrika opinionsarbete och uttryckte en förhoppning om att olika grupper i Hammarkullen; elever, lärare, föräldrar och andra boende nu ska gå samman i aktivt engagemang för att värna skolan och andra verksamheter mot försämringar. Han beskrev detta engagemang som en djupt demokratisk fråga.
– Om folket tystnar så sitter demokratin löst. Demokrati får inte vara bara att vi röstar vart fjärde år utan måste också vara en vardagshandling, sade Mikael Ljungkvist som också utmanade den myt som politikerna sprider om att det ”inte finns några pengar”.
– Snarare handlar det väl om hur resurserna fördelas, sade han

Fler nedskärningar
Två dagar innan mötet hade en enig stadsdelsnämnd (alltså även den majoritet bestående av S, MP och V som i somras anslöt sig till Mixgårdsungdomarnas krav och fredade fritidsgårdarna från nedskärning) röstat igenom den ”budgetstrategi” som syftar till att 45 miljoner kronor ska skäras ner i 2010 års budget. Enligt beslutet ska nedskärningarna fördelas proportionellt på samtliga verksamheter i stadsdelen Lärjedalen (där Hammarkullen är ett av tre områden).
Inte minst drabbas skolan, som redan tidigare fått sina resurser kraftigt nedskurna. Flera talare på mötet vittnade om att marginalerna är uttömda. Lärarförbundets huvudskyddsombud i Göteborg, Göran Svensson, påtalade i ett skarpt inlägg att nedskärningarna redan nu medför konsekvenser som leder till att arbetsgivaren – stadsdelsnämnden och dess förvaltning – kontinuerligt bryter mot såväl skollagen som arbetsmiljölagen.
I debatten på mötet var samstämmigheten stor om att Hammarkulleborna nu måste gå samman över olika gränser och verksamhetsområden för att gemensamt bekämpa nedskärningsplanerna. I slutet av oktober ska politikerna i stadsdelsnämnden fatta beslut om budgeten, och fram till dess kommer nätverket att bedriva opinion på olika sätt.

”Redan kört idag”
Representanter för två olika organisationer, det somaliska riksförbundets nystartade föräldranätverk i stadsdelen samt iranska flyktingars riksorganisation, deklarerade på mötet att de ansluter sig till nätverkets arbete.
Från skolan kom både personal och elever till mötet. Åttondeklassaren Hajer Alsaidan från Hammarkullsskolan, som var en av de mest aktiva ungdomarna i kampen för fritidsgårdarna, sade att situationen i hennes skola nått en gräns som gör varje nedskärning helt oacceptabel.
– Det är redan idag kört för de elever som behöver extra stöd och hjälp, sade hon
I en krönika på Göteborgs-Postens ungdomssida ”Graffiti” skrev Hajer Alsaidan veckan innan mötet att ”alla elever i Hammarkullsskolan är beredda att kämpa för sin skola”.
Efter mötet sade hon att hon inte skulle orka stå på sig mot nedskärningarna om inte det nya nätverket, som nu kan ge ett stöd åt elevernas kamp, hade bildats.
Mötet avslutades med att alla deltagare bjöds in till kommande möten för att mer konkret lägga upp planerna för arbetet.

Björn Rönnblad
intis@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.