Kampanj för tolv fångar i mexikanska fängelser: Greps vid våldsamma polisingripanden mot folkliga protester 2006

21 september 2009

Nyheter, Utrikes

Sedan maj 2006 sitter tolv personer frihetsberövade i Mexiko. De greps vid folkliga protestaktioner i San Salvador Atenco. 200 greps och två ungdomar dödades. Minst 30 kvinnor utsattes för övergrepp och sexuell tortyr. Den mycket breda solidariteten, också internationellt, ledde till att de flesta frigavs. Men tolv sitter fortfarande fängslade efter tre år.

Zapata målad på hus, Chiapas, Mexiko.

En kampanj startades redan i februari, Kampanjen för frihet och rättvisa för Atenco.
Initiativtagare är Kommittén för frihet och rättvisa för Atenco tillsammans med Fronten för samhällen som försvarar jorden (FDPT, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra). Kommittén består av 30 musiker, religiösa ledare, mediefolk, akademiker och skådespelare samt ett dussin organisationer inom solidaritetsrörelsen och mänskliga rättigheter.

En internationell kampanj

Sedan februari har aktioner genomförts över hela världen. 218 olika organisationer och nätverk deltar i kampanjen, och det är ett brett samarbete mellan studenter, ursprungsbefolkning, stadsbor, arbetare, alternativa medier och MR-grupper.

Nio av de politiska fångarna har överklagat, vilket kan vara den sista utvägen för dem. Inom några månader visar det sig om de friges eller om domarna på över 31 års fängelse slås fast.
De tre övriga, Ignacio Del Valle, Felipe Alvarez och Héctor Galindo, befinner sig i outhärdliga omständigheter där de är inlåsta under hög säkerhet och nekas tillgång till tolk. Fängelset innebär svåra levnadsförhållanden, mycket begränsad kontakt med anhöriga, undernäring och hälsoproblem för många av de intagna.
Det är alltså brådskande att arbeta för de tolv fångarnas frigivning, skriver kampanjledningen:

– Det är rättsväsendet som avgör frågan om de nio fångarnas frigivning från fängelset Molino de las Flores och det är den federala regeringen som bestämmer om de tre fångarna som hålls i Altiplano ska få flyttas till en anstalt nära sina hemorter. Men det är endast folklig kamp som kan leda till att de tolvfångarna från Atenco friges. Vi måste åter driva kampen för deras frihet.

Ett öppet sår

Fallet Atenco har ett nationellt symbolvärde, skriver kampanjledningen:
– Atenco är ett öppet sår för hela landet, för hela det civila samhället, för alla som kämpar för frihet och rättvisa. Atenco är inte en fråga som endast berör dess direkta offer, utan hela landet. Det som står på spel i rättsfallet är om våldet och straffriheten vinner, eller om rättvisan gör det.
Och rättvisekampanjen kräver en opartisk utredning av de nio rättsfallen från Molino de las Flores, samt omedelbar frigivning. Den kräver också bland annat att de tre andra fångarna flyttas nära hemorten, respekt för fångarnas mänskliga rättigheter samt att de ansvariga för händelserna ställs inför rätta för repression och för brott mot de mänskliga rättigheterna.
Se också: www.atencolibertadyjusticia.com

Namninsamling
Stockholm, 21 september

Kristna Fredsrörelsen samlar in namnunderskrifter till förmån för Alberto Patishtan, politisk fånge i Chiapas, Mexiko. Breven ska skickas till mexikanska myndigheter
Alberto Patishtan fängslades år 2000 och dömdes till 60 års fängelse för ett brott som han inte har begått. Den egentliga anledningen till att han fängslades är hans politiska arbete mot en korrupt kommun-ordförande i El Bosque, Chiapas. Alberto Patishtan är mycket ansedd bland sina medfångar, ledare inom den katolska kyrkan och har vid upprepade tillfällen hungerstrejkat för sin rätt till rättvis prövning. Människorättscentret Frayba (Kristna Fredsrörelsens samarbetspartner i Mexiko) stödjer hans fall och kräver att domslutet ska rivas upp och prövas igen.

Baharan Kazemi
Gunvor Karlström

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.