I kristider och arbetslöshet säger Reinfeldt: Nu sänker vi skatten igen

01 september 2009

Analys, Nyheter

Regeringen har haft kräftkalas på Harpsund. Innan kräftätandet började presenterade finansminister Anders Borg regeringens bedömning av det ekonomiska läget inför höstens budgetproposition.

Borgs allmänna bedömning av läget är att de offentliga finanserna kommer att vara i balans om 4-5 år. Om det finns något utrymme för så kallade reformer i höstens budget ville Borg inte kommentera.
– Många förväntar sig en valbudget, men det vi måste presentera är en krisbudget. Det handlar om krisåtgärder i stället för reformer, slog Anders Borg fast.
När det gäller det stora spöket massarbetslösheten ligger regeringens prognoser på 8,8 procent i år, nästa år 11,4 procent och 11,6 procent 2011. Detta för att sedan plana ut eller eventuellt sjunka, siar Borg. En spådom som är mycket oviss och bygger på den högst osäkra faktorn att konjunkturen vänder.
Den öppna arbetslösheten är redan nu på väg att närma sig en halv miljon och hamnar idag på 9,8 procent. Bland ungdomarna är den färskaste siffran 27,1 procent vilket gör att Sverige i nuläget har den högsta öppna ungdomsarbetslösheten i Västeuropa. Olika bedömare tror att ungdomsarbetslösheten riskerar att hamna runt 35 procent senare i höst.
Risken är i nuläget därför stor att arbetslösheten i framtiden kommer att ligga kring 10 procent, detta oavsett konjunkturen. För bättre konjunkturer innebär inte per automatik att arbetslösheten minskar drastiskt.
Dagen efter kräftätandet, i lördags, var det dags för statsminister Fredrik Reinfeldts traditionella partiledartal i Vaxholm.
I talet presenterade Reinfeldt ett fjärde steg i jobbskatteavdraget som ska träda i kraft den första januari 2010 om moderaterna får med sig de övriga tre i alliansen på vagnen. Utan att sia om utgångarna av överläggningarna inom alliansen är ett inte alltför djärvt tips att moderaterna får som de vill. I detta fjärde paket ska skatterna sänkas med ytterligare 10 miljarder kronor. Sedan valsegern 2006 har skatterna minskat med totalt drygt 65 miljarder kronor plus de 10 nya miljarderna som kan träda i kraft från årsskiftet.
Denna nya av jobbskatteavdraget för dem som arbetar – observera att det bara gäller dem som har jobb – skall enligt Reinfeldt på kort sikt skapa 3 000 nya arbetstillfällen, i ett längre perspektiv 10 000 arbetstillfällen.

Vinna i storstäderna
Konstateras kan att både Borg, Reinfeldt och regeringens politik är mycket medveten. De vet att val vinns i mitten, och framför allt är det viktigt att vinna i storstäderna. Deras politik är ensidig satsning på dem som har jobb medan de medvetet förtiger den andra, mörka sidan av samma mynt.
När Reinfeldt motiverade skattesänkningar i sitt tal i Vaxholm var det som om tungan sluntit på honom.
– Man ska inte underskatta hur det kommer att förändra Sverige, sa Reinfeldt.
Jo, förvisso, Sverige har förändrats.
För det både Reinfeldt och regeringen talar tyst om är det faktum att kommuner och landsting går på knäna. Nedskärningar är att vänta inom i stort sett hela den offentliga sektorn.
För pensionärerna väntar en sänkning av pensionerna sedan den så kallade bromsen i pensionsuppgörelsen slagit till.
Arbetslöshetssiffrorna är katastrofala, och hanteringen av det som ska vara en försäkring, det vill säga utbetalningarna från a-kassan och sjukförsäkringarna, är skandalös. Väntetider på tre månader innan utbetalningarna kommer för den arbetslöse, vilket gör att arbetslösa i väntan på utbetalningarna från a-kassan tvingas till det sociala. Detta inför en arbetslöshet som de har försäkrat sig för.
Inom skolorna aviseras redan i samband med skolstarten bantningar av antalet lärare. Möjligheterna till vuxenutbildning har minskat drastiskt, omkring 10 000 platser, medan antalet sökande ligger närmare 30 000 personer.
Dessutom har regeringens försämringar av sjukersättning och rätten till förtidspensionering gjort att Försäkringskassan nu slår larm att alla hittillsvarande beräkningar om hur många som kommer att bli utförsäkrade kommer på skam. Enligt Försäkringskassan kommer 32 000 personer att utförsäkras nästa år och 19 000 året därpå. Hur kommunernas socialtjänster ska klara av den anstormning som då väntar är en fullkomlig gåta. De är redan i nuläget hårt trängda.

“Sätt Fart på Sverige”
Om nu utbetalningarna till de arbetslösa havererat så finns det annat som fungerar alldeles utmärkt.
Skattesänkningar i första hand till dem med högst inkomst, mångmiljardbelopp till krisade och vanskötta banker, chefslöner och bonusar, aktieutdelningar, allt detta flyter på som vanligt utan väntetider.
Alliansen gick till val på bland annat kamp mot utanförskapet, en så kallad arbetslinje och sloganen Sätt Fart på Sverige.
Sanningen är den att mellan 20 och 30 procent av innevånarna i detta land är mer utanför än någonsin. Vad värre är, är att inget riksdagsparti tycks bry sig speciellt mycket. Arbetslinjen har blivit en massarbetslöshetslinje och stora delar av det Sverige som finns utanför storstäderna har redan stannat eller håller på att stanna.
– Man ska inte underskatta hur det kommer att förändra Sverige, sa Reinfeldt i Vaxholm.
Sverige har redan förändrats och det kommer att förändras mer.
Men val, de vinns i mitten. Det vet Reinfeldt och regeringen.
Därav den förda politiken. Vilken är noggrant planlagd och utarbetad. En farlig politik som inte bara gynnar över- och medelklass utan också dem som är innanför systemen och har arbete, gentemot dem som inte är det. En politik som ytterst medvetet försöker splittra arbetarklassen och urholka/försvaga solidariteten inom den.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.