Forum för Levande Historia i ny skandal

21 september 2009

Intervju, Nyheter

– Det krävs saklig information för att den kambodjanska tragedin ska bli begriplig i någon djupare mening, inte svartvit pekpinnepropaganda. Så här motar man ingen intolerans i grind. Tvärtom, så här lägger man en utmärkt grund för den.

Peter Fröberg Idling, författare till boken Pol Pots leende, uttrycker sin vämjelse i Dagens Nyheter 9 september. Kritiken riktas mot Forum för Levande Historia som skandaliserat sig – igen! Genom att med en raljant Youtubefilm göra Kambodjas efterkrigstragedi till föremål för studentikos TV-satir har myndigheten lyckats misskreditera sin egen satsning.
Det handlar om utställningen ”Middag med Pol Pot” som öppnade i Stockholm förra veckan. I bild och text försöker den forne maoisten Gunnar Bergström bearbeta sin personliga 70-talshistoria i ljuset av den samtida kambodjanska tragedin.
Bergström ingick tillsammans med bland andra Jan Myrdal i den svenska delegation från Vänskapsförbundet Sverige-Kampuchea som 1978 besökte Kambodja. Vid hemkomsten turnerade de landet runt och propagerade för Pol Potregimens version av utvecklingen.
Varför kunde han själv och delegationen inte se den terror som pågick? Hur blockerade var de ideologiskt mot att misstänksamt söka svar på de svåra frågorna, bortom de officiella programmen? Viktiga frågeställningar, inte minst för dagens liberala etablissemang som i en morgondag lär ställas till svars för samma blindhet inför imperialistiska brott mot mänskligheten i Irak, Afghanistan och Palestina.

Övergrepp mot offren
Fröberg Idling, en av dem som studerat folkmordet i Kambodja på plats, anklagar Forum för Levande Historia för att begå ännu ett övergrepp mot offren genom förfalskade bilder och svartvit propaganda.
– I filmen reducerar man slavarbetande barn till projektioner för de egna övertygelserna, just som anhängarna till Pol Pot gjorde på 1970-talet, menar Fröberg Idling.
Att filmen hånar Jan Myrdal och Gunnar Bergström som Pol Pot-lakejer kommenterar han:
– Skulle man kunna tänka sig andra statliga myndigheter som på samma sätt utpekar enskilda ostraffade medborgare som klandervärda? Knappast. Sådant ska statliga myndigheter inte ägna sig åt.
Även den borgerliga tankesmedjan Timbros VD Maria Rankka, som annars understryker sitt stöd åt antikommunistiska budskap, oroas:
– Det är principiellt tveksamt att en statlig myndighet har ett uppdrag som opinionsbildare, även om frågorna är angelägna. Att en sådan myndighet dessutom i sin marknadsföring använder sig av enskilda medborgare, som Jan Myrdal, och hånar och förlöjligar dem är ännu värre.
Dagens Nyheters ledarskribent Peter Wolodarski har däremot inte samma hämningar utan sveper i DN 13 september med även författaren PO Enquist, Olof Palme och andra ”drivna vänsterideologer” som till råga på allt var ”tongivande i stora tidningar som Dagens Nyheter” för att ha rättfärdigat Pol Pots blodbad. Orsakerna till alla dessa vänstermänniskors ”förvrängda förhållande till ondskan” var flera, anser Wolodarski. Deras engagemang i Vietnamrörelsen ”ledde dem till försvar av terror”. Deras ideologiska ideal om ”social jämlikhet och rättvisa” förblindade dem.
Så har Forum för Levande Historia åter gjort en insats för sitt uppdrag att främja demokrati och tolerans.

Håkan Blomqvist
intis@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.