Ett nyliberalt recept för nederlag

07 september 2009

Kommentar, Nyheter

Tre ledande socialdemokratiska kommunpolitiker i Stockholm, med en svans bestående av den möjligen mest högervridne före detta SSU-ordföranden någonsin, Niclas Nordström, laddar upp inför den socialdemokratiska partikongressen i slutet av oktober med att skriva ett inlägg på DN debatt (24/8). Deras förslag är inte särskilt nydanande; Skrota Las; lägg ned Arbetsförmedlingen; bygg fler småhus och bostadsrättslägenheter; fler privata skolor; lägre skatter. Allt detta – och säkert en hel del till som inte fick plats i artikeln – har vi redan i den borgerliga regeringen.
Det nya är möjligen att dessa politruker hemmahörande i ”arbetarrörelsen” föreslår att man skall skrota Las (Lagen om anställningsskydd), en politik som numera inte ens moderaterna står för. Ett stöd för de fyra kunde dock noteras på moderaternas kongress: MUF:s ordförande Niclas Wykman protesterade ljudligt mot partiledningens flathet gentemot LO.
Givetvis kunde de fyra också inhösta beröm och stöd från Dagens Nyheters ledarsida!

De fyras politik, som enligt dem själva är ägnad att vinna storstädernas medelklass, skulle framgångsrikt kunna illustreras med den socialdemokratiska valaffisch från 80-talet där en rosenkindad yuppietyp satt i en cabriolet tillsammans med en dalmatinerhund och en surfingbräda.
På vilket sätt ett skrotande av Las och en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle lösa något enda problem, vare sig för storstädernas medelklass eller någon annan, framgår inte. Däremot är det naturligtvis en markering av att ”lagar” och ”åtgärder” är dåligt och att den största tillit skall sättas till ”marknaden”. Att kapitalismen befinner sig i en djup kris och att 200 000 människor blivit arbetslösa under det senaste året verkar inte vara något bekymmer: de man vänder sig till är ju de som INTE är arbetslösa.
Tomheten i de fyras artikel kanske bäst illustreras i deras syn på bostadspolitiken. ”För oss är det självklart att två heltidsarbetande skall ha råd att bo i eget hus” deklarerar man. Men för detta har man inte ett enda konkret förslag. Om det skall bli något annat än en ”självklarhet” för den välbeställda medelklassen, ja då krävs någon form av reglering eller subventionering.

Vad de fyra överhuvudtaget helt tycks strunta i, är att en allt större grupp människor i storstäderna håller på att hamna helt utanför vad som skulle kunna kallas ”normala” levnadsvillkor. Bristen på billiga hyreslägenheter (eller för den delen bristen på billiga småhus eller bostadsrätter) skapar en enorm trångboddhet och en extrem utsatthet för många, där man hänvisas till andra- eller tredjehandskontrakt. Samtidigt ställs tiotusentals människor utanför den ”normala” arbetsmarknaden och hänvisas till dåligt betalda arbeten utan någon som helst anställningstrygghet, eller till socialunderstöd.
Artikeln på DN debatt måste ses som ett försök från den socialdemokratiska nyliberala högern att formera sig inför kongressen. Problemet för dessa är att man allt sedan valnederlaget 2006 och Göran Perssons sorti från politiken till mera lukrativa affärer, varit på defensiven. Valförlusten sågs av en stor del av partiet med rätta som resultatet av regeringen Perssons högerpolitik, i kombination med Perssons egen katastrofala ”ledarstil”.
Valet av Mona Sahlin till efterträdare signalerade inte på något sätt en politisk förändring av partiets politik, men Sahlin har tvingats ta hänsyn till kritiken från vänster och manövrerar försiktigt.
Inte heller har den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 1945 gjort det lättare att sälja en förnyad nyliberal politik.

Om de fyra högersossarna skall tas på allvar måste de mena att socialdemokratin kan vinna valet genom att lägga sig politiskt mitt i den borgerliga alliansen. Men varför skulle någon välja en kopia när det finns ett original? Samtidigt är det en illustration till hur lite den socialdemokratiska högern skiljer sig från den borgerliga alliansen.
Ett nog så gott skäl att vända dem ryggen.

Göran Kärrman
intis@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.