En våg av husockupationer

07 september 2009

Kommentar, Nyheter

Under sommaren och hösten har husockupationer förekommit över landet. Den senaste tiden har till exempel ett hus ockuperats i Liljeholmen, Stockholm, ett hus i Skavsta, Nyköping, den sedan två år nedlagda Västbodaskolan i Farsta, Stockholm, samt Göransgården i Visby, av ”Gotlands Svarta Får”.

Gemensamt för den senaste tidens ockupationer är att det handlat om mängder av aktiviteter för allmänheten, och krav på kommunen och ägarna just att ställa upp med lokaler för gemensamma aktiviteter.
Ockupanterna har ofta fått starkt stöd från de närboende, som i Farstaskolans fall, och hittills har inga tillslag rapporterats från myndigheternas sida i de här nämda fallen.
Ockupanterna i Västbodaskolan skriver till exempel:
”Vårt krav är att Stockholms stads politiker slutar att låta funktionsdugliga lokaler förfalla till ingen nytta. Vi vill istället upplåta dem till ideella grupper som annars inte har råd.
– Det höga avgiftstrycket i Stockholms stad gör det nästan omöjligt för oss som inte är rika att ha någonstans att exempelvis arrangera föreläsningar. För mig är det ett demokratiproblem och därför har jag valt att delta i denna aktion, säger Daniel Wiklund från Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm.”
”Gotlands svarta får” meddelade rätt häpet i början av veckan att de fått husägarens tillstånd att vara i det ockuperade huset Göransgården i Visby:
”Vi har även inlett förhandlingar med densamme om husets framtid. Detta är en något overklig bonus då vårt mål och syfte aldrig var huset. I media blir aktionen hyllad som en otroligt lyckad civil olydnadsaktion.”
Eva Bofride skriver i ledaren i Gotlands Tidningar under rubriken ”Ibland måste man vara olydig”:
”En enda ledig etta till Visbys alla ungdomar, plus några till som gärna skulle flytta till ”stan”… Vems är då ansvaret att ett samhälle uppfyller den av FN stadsfästa mänskliga rättigheten till en egen bostad?
När blir det lika självklart att bygga ungdomslägenheter som bostäder för 55+? För vem är det en dålig affär att bygga billigt och enkelt?”

Gunvor Karlström
gunvor@internationalen.se

, , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.