Dömda paramilitärer släpps i Mexiko

14 september 2009

Nyheter, Utrikes

Två dagar före julafton 1997 blev den lilla tzotzil-byn Acteal i delstaten Chiapas i Mexiko skådeplats för en blodig massaker. Paramilitärer gick in i byn och dödade 45 män, kvinnor och barn. Nu släpps 20 av de tidigare dömda paramilitärerna.

Offren tillhörde Las Abejas (Bina), en fredsorganisation som sympatiserade med zapatisternas mål men som inte deltog i deras väpnade kamp mot den mexikanska regeringen under 1994.

Efter nationella och internationella påtryckningar från olika människorättsorganisationer dömdes ett 50-tal personer för dessa fasansfulla brott mot mänskligheten.
Las Abejas fortsatte sin kamp för att de som organiserade, beväpnade och beordrade attacken mot försvarslösa, fredliga män, kvinnor och barn också kunde dömas för inblandningen i ”massakern i Acteal”.

Men Mexikos Högsta domstol frisläppte 12 augusti i år, 20 av de dömda paramilitärerna för ”brister i bevisinsamling samt i bevisföring” och för olika ”brister och oegentligheter under rättsprocessen”.

Högsta domstolens brott

Organisationen för Mänskliga Rättigheter Fray Bartolome de las Casas (FRAYBA) skrev 14 augusti i sin bulletin nummer 28 att ”Högsta domstolen är delaktig i brottet, döljer sanningen och vidmakthåller orättvisan”, samt att besluten ”främjar straffrihet och hotar livet, integriteten och den personliga säkerheten för de överlevande i massakern i Acteal”.

Alberto Brunori, representanten i Mexiko för FN:s kommissariat för mänskliga rättigheter, befann sig i Acteal 17 augusti efter en inbjudan från Las Abejas. Efter att ha lyssnat på de överlevandes berättelser och efter att ha sett bilderna och annat material, meddelade han bland annat att ”Konsekvensen av att rättsväsendet har brutit de processuella rättigheter, som enligt den internationella deklarationen för de mänskliga rättigheterna är nödvändiga för en rättvis rättegång, är att det finns en risk för att de ansvariga för massakern i Acteal blir ostraffade, och detta är oacceptabelt”.

Text och foto: Nelson Rivera
intis@internationalen.se

Skribenten jobbar som fredsobservatör åt den kristna fredsrörelsen i Chiapas, Mexico. Åsikterna i denna artikel är hans egna och inte nödvändigtvis kristna fredsrörelsens.

, , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.