”För varje krona man sparar får man betala mångdubbelt senare”

21 september 2009

Intervju, Nyheter

– Unga mellan 16 och 24 år lever inte i ett vakuum! Vad hjälper löften om en praktikplats när du inte har betyg så det räcker att utbilda dig till det yrket ifall det är intressant? Vad hjälper korttidsjobb när du ser att det är den enda sortens jobb de vuxna får, ifall de får några alls?

Camilla Tängman, boende i Biskopsgården, en av de stadsdelar som drabbats hårt av de senaste veckornas ungdomsvandalisering, ger här sin och Föräldrakommitténs uppfattning av vad som händer i Göteborgs förorter.
Nyheterna om ungdomsbråken i Göteborg och andra delar av landet har täckt tidningarnas nyhetssidor den senaste tiden.
En person som har en direkt insyn i vad som sker är Camilla Tängman, boende i Biskopsgården och medlem av Föräldrakommittén Biskopsgården, som bildades i våras.
Föräldrakommittén använder Barnverket (www.barnverket.se) som paraplyorganisation, vilket hittills fungerat mycket bra. Nätverket har fått kontakt med föräldrar från andra stadsdelar/städer och hoppas kunna samarbeta med dessa mer i framtiden.
Camilla Tängman säger vid ett tillfälle: ”Förälder är man även när barnen gått ut nian och som vuxen medmänniska bryr man sig om hur ens framtid växer upp. Därför välkomnar vi alla föräldrar/vuxna i Biskopsgården och den som vill vara med och engagera sig har en självklar plats.”
Här svarar Camilla Tängman på några frågor angående ungdomsupprorets orsaker, och ger förslag på åtgärder.
Du skriver i en debattartikel i GT att ungdomsbråken i Göteborg säkerligen har att göra med nedskärningar inom barn och ungdomsverksamheten. Kan du förklara?
– I Sverige har vi skolplikt vilket betyder att alla landets barn tillbringar tio år av sin uppväxt i skolan, de flesta dessutom några år i förskola. Vår framtid växer alltså upp i skola/förskola. När det gäller skolan så pratar vi om redan svårt nedskurna verksamheter där 48 procent av ungdomarna (vårterminen 2009) går ut nian med ofullständiga betyg. Betyg som är de ungas nyckel till framtiden och chans att förbättra sina livsvillkor.
– Nedskärningarna på 90-talet slog hårt, och nu ska man uppenbarligen göra om misstagen. Det finns tydliga bevis på hur kostsamt, såväl ekonomiskt som mänskligt 90-talets nedskärningar var. Unga människor existerar inte i ett vakuum! De var barn igår och är vuxna nu eller imorgon.
– Vi har försökt resonera med våra lokala politiker och berättat för dem att vi läst hundratalet rapporter, nämndhandlingar, kommunhandlingar, lagar, paragrafer och så vidare, och att de alla stöder vår uppfattning. Vi har även ringt runt till olika verksamhetschefer inom socialtjänst, ungdomsvård etc och frågat hur de ser på nedskärningar i skola/förskola och de svarar alla likadant: För varje krona man sparar så får man betala mångdubbelt senare i form av andra insatser, bidrag och merkostnader.
– Som beslutsfattare har man ett ansvar. Klarar man inte av det ansvaret ska man lämna sitt uppdrag och i synnerhet när det är barn man misslyckas med att ta hand om. Skolan behöver egentligen mer resurser, inte mindre!
– Det är klart att jobbsituationen på många sätt är akut för många men stämningen, situationens hopplöshet, känslan av att vara bortprioriterad, mindre värd och så vidare, den växer exempelvis Biskopsgårdens barn upp i. Alla tar inte åt sig lika mycket och självklart spelar andra faktorer stor roll, men skola/förskola och fritidsverksamhet är enormt stora bitar av våra barns uppväxt. Detta påverkar ju självklart också hur de vuxna här mår, det genomsyrar hela bilden av att leva i vår stadsdel.
Har du/föräldrakommittén några konkreta förslag på vad som kan göras?
– Långsiktigt: Satsa på skola/förskola/och fritidsverksamhet. Förmågan att ta vara på möjligheter och stå emot destruktiva livsval ökar kraftigt om man fram till 16 år varit del av en trygg och kunskapsrik miljö.
– När så många är arbetslösa vore det väl bättre att ÖKA vuxentätheten i skolorna? Istället för att samhället ska betala för arbetslösa kan de väl investera i framtiden genom att betala lärarlöner? Fler vuxna i skolan leder till minskade problem och det i sin tur kommer att ge positiva utslag på alla möjliga samhällskostnader både nu och framöver.
– Kostar pengar gör varenda ”arbetssökande” svensk medborgare i alla fall, det handlar bara om vilken del av kassan man debiterar. A-kassa och försörjningsstöd är kortsiktiga och kostsamma lösningar. En lön skulle generera skatt och långsiktiga vinster.
Kan Göteborgs kommun påverkas att vidta konstruktiva åtgärder?
– Ja, det måste vi tro och hoppas. Det måste bli slut på budgetslaveriet och att makthavare gömmer sig bland paragrafer och ansvarsförskjutande. I Göteborg skulle man behöva börja med två viktiga saker nu direkt:
1. De folkvalda ska ha och TA ansvaret för hur befolkningen har det. Alltså ska stadsdelsnämnderna (buffertzonen som håller folket på bekvämt avstånd från makten) bort!
2. Alla pengar till skola/förskola/och fritidsverksamhet ska öronmärkas. Det är helt bortkastat att ha ett resursfördelningssystem som ska gynna de svaga när pengarna sedan blandas bort till andra verksamheter.
Vad tror du om den närmaste framtiden?
– Vi kommer att göra allt vad vi kan för att påverka politiker och tjänstemän. De måste förstå att både mänskligt och ekonomiskt är det barn och unga som är vår framtid. Tyvärr kommer läget antagligen att bli värre innan det blir bättre. Sorgligt nog syns ingen ljusning just nu utan all kraft satsas på att ”stävja” så kallade ”oroligheter” och ”ungdomsbråk”.
– Kortsiktigt och korttänkt. Jag är ingen vän av bränder och vandalism, och jag anser att i en demokrati angriper man medborgarna när man angriper polis och räddningstjänst, men samtidigt så är jag inte förvånad. Det har sparats på de mest utsatta, skapats dåliga uppväxtförhållanden och usla förutsättningar, vad skulle det bli annat än ”oroligheter”?
Vad är viktigast just nu?
– Satsa långsiktigt. Förlora inte den stora bilden för att nuet har skarpa färger. Börja värdesätta det som bäst betalar sig: mänskliga rättigheter, barn och unga som är framtiden, vuxna och gamla som behöver våga tro på den framtiden för att kunna vara med och skapa den.
– Det finns inga besparingar inom skola/förskola/fritidsverksamhet som i längden ger annat än problem och kostnader. Satsa istället! Skapa jobb genom att öka vuxentätheten i skola,/förskola och fritids! På det sättet minskar mobbing, betygen stiger, elevhälsan förbättras, vuxnas förtroende för skola och samhälle förbättras och så vidare. Det finns hur många sidovinster som helst att räkna upp.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.