”Arbetslöshet och nedskärningar bakom förortsbränderna”

07 september 2009

Inrikes, Nyheter

Bilar och byggnader sticks i brand, polis och räddningstjänst utsätts för stenattacker. Våldsamheterna som orsakats av ungdomsgäng i Göteborg, men även i Uppsala, har under de senaste två veckorna trappats upp.
Anders Svensson, debattör och medlem av Socialistiska partiet i Göteborg, menar att de bakomliggande orsakerna är regeringens nedskärningar inom den offentliga sektorn.

Men även ungdomsarbetslöshet, hopplöshet och felaktigt agerande från polisens sida spelar en roll för utvecklingen, liksom historiska cykler av återkommande ungdomsvåld, säger Anders Svensson.

Vad tror du att det här handlar om, varför blossar dessa oroligheter upp just nu?
– Jag tror att det handlar om tre övergripande saker. Det ena är att det finns bakomliggande problem i förorterna, bland annat ungdomsarbetslöshet och framtidspessimism. Det andra är att det handlar om att oroligheterna inträffar i historiska cykler. De flesta ungdomsbråk och oroligheter inträffar mellan föräldrarnas arbetsstart i början av augusti och skolstarten ett par veckor senare. Så har det varit väldigt länge i Sverige.
– Den tredje anledningen är att det i Göteborg handlade om ett ingripande från polisens sida som var felaktigt, då man under vapenhot ställde de gripna mot en vägg och tog deras personuppgifter. Polisen har i detta fall själva erkänt att deras handlande inte var så bra.

Du skriver på din blogg att du inte tror att tunga gangstergäng är inblandade i oroligheterna, varför?
– Nej, det tror jag inte. Polisen har antytt detta. Men det ligger inte i gangstergängens intresse att det ska bli stökigt. De vill snarare ha lugn och ro i sina områden för att affärerna ska kunna skötas.

Vad bör samhället och polisen göra?
– När det gäller polisen så måste de ju ingripa vid ett brott. Men de måste uppträda på ett sätt som inte är provocerande eller hotande. Det viktiga i övrigt är att samhället slutar skära ned på det offentliga, som skola och ungdomsverksamhet.
– I själva verket borde det satsas mer på skola och social verksamhet för ungdomar. Plus att man måste ha en politik för att minska arbetslösheten.

Vem bär ansvaret och vad är orsakerna?
– Ansvaret, det yttersta ansvaret, ligger på politikerna som för en politik som skapar dessa omständigheter.
– Man kan säga att kapitalismen bär ansvaret, men det är ju väldigt abstrakt, därför handlar det snarast om politikernas beslut. Även polisen som inte uppträder korrekt bär ansvar. Polisen själv förstår den problematik som har uppstått i detta fall. Ungdomarna har själva förstås också ett ansvar. Kontakter mellan olika ungdomar spelar en roll. Förmodligen förekommer det kontakter mellan ungdomar i olika förorter så att våldsamheterna sprids på det sättet.
Hur ska vi få ett tryggare och mer välmående samhälle?
– Ska vi få ett tryggare och mer välmående samhälle måste pengar satsas på kommunal verksamhet som vård, skola, förskola med mer.
– Då skapas ett bättre samhälle på sikt.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.