Soldater från USA avrättar homosexuella i Irak?

17 augusti 2009

Nyheter, Utrikes

Anklagelser om hatbrott mot hbt-personer börjar komma fram

Alltmedan USA avvecklar sina förehavanden i Irak blir följderna av dessa allt tydligare. Efter år av förtryck och krig är läget mycket labilt såväl ur mänsklig som politisk synvinkel. En grupp som är särskilt utsatt i den ännu instabila situationen är den irakiska hbt-rörelsen, vars medlemmar utsätts för allt grövre Övergrepp. Representanter för rörelsen säger sig nu ha bevis för amerikanska soldaters inblandning i sådana Övergrepp.

Den senaste händelseutvecklingen på detta område gäller påstådda avrättningar av ett antal irakiska homosexuella män ska ha utförts av amerikanska soldater, enligt en artikel i tidningen Washington Blade. Dessa uppgifter kommer från den irakiske flyktingen Hussam, som av rädsla för repressalier inte vill uppge sitt riktiga namn. Hussam hävdar att han har bevis för att soldaterna är inblandade i morden på några av hans homosexuella kamrater.

Nyheten väckte starka känslor när den presenterades vid ett hbt-center i Libanon i slutet av juli och debatten om sanningshalten i påståendet har varit intensiv. På grund av rädsla för uppblossande våld mot homosexuella i Irak ville Hussam inte visa de bilder där amerikanska soldater var inblandade i avrättningar, något som uppenbarligen gör det svårt att utreda anklagelserna mot dessa. Men andra hemska bilder, bland annat på en halshuggen irakisk homosexuell man, visades för en chockad publik.

Inga konkreta bevis

Åsikterna om Hussams anklagelser har varit många och varierande men ännu har inga konkreta bevis kunnat styrkas. Flera amerikanska källor menar att de inte sett några tecken på att amerikanska soldater skulle vara inblandade i brott mot homosexuella irakier.

Christopher Nugent, advokat specialiserad på politiska asylärenden, känner inte till några liknande fall, men hävdar att förföljelserna av homosexuella i Irak är starkast bland Sunni- och Shiamilisen. Från många andra källor kommer också rapporter om irakier som begått brott mot homosexuella i landet. Undersökningar visar att till och med regeringsanställda har varit inblandade i sådana brott.

Inte heller Brad Luna, talesperson för Kampanjen för mänskliga rättigheter, har kunnat betsyrka Hussams påståenden, men säger att organisationen tar allvarligt på anklagelserna och kommer att fortsätta att utreda omständigheterna. D’Arcy Kemnitz, verkställande direktör för the National LGBT Bar Association garanterar dock Hussams trovärdighet, “Baserat på allt som jag vet och efter att ha arbetat volontärt tillsammans med honom, så kan jag garantera att hans trovärdighet är oklanderlig”, säger hon.

“Bättre under Saddam”

Hussam själv säger till tidningen Washington Blade att homosexuella hade det betydligt bättre under Saddam Husseins regim, trots att de då liksom alla andra grupper var tvungna att följa hans diktatoriska enpartiregermgs alla regler och restriktioner. Men efter
misslyckades med att inrätta en fungerande ersättare, så har situationen förvärrats, menar han. “Det finns ingen lag och ordning”, inte heller under den nuvarande irakiska regeringen som snabbt tar över mil kontroll av landet från den amerikanska militären, säger Hussam.

Han hävdar att man inte kan peka ut en viss grupp som mest ansvarig för brott mot hbt-personer, men menar att ingen heller står upp och försvarar de homosexuella. Hussam menar dock ätt homosexuella i USA kan hjälpa till genom att sätta press på den amerikanska regeringen och på FN, som i sin tur kan pressa den irakiska regeringen att sätta stopp för våld mot homosexuella och andra minoriteter.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.