Sjuka bollas runt med nya regler

11 augusti 2009

Inrikes, Nyheter

Omkring 32 000 människor riskerar att bli av med sin sjukförsäkring på grund av regeringens försämrade regler.
”Helt oacceptabelt”, anser Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Regeringens nya regler i sjukförsäkringen innebär att 32 000 människor riskerar att kastas ut ur försäkringen, enligt Försäkringskassans nya statistik.

Den borgerliga majoriteten i riksdagen röstade i juni 2008 för de regler som från och med den första juli samma år gäller för att få sjukförsäkring.

Reglerna innebär i korthet att efter tre månaders sjukskrivning ska det prövas om den sjuke har tillräcklig arbetsförmåga för att kunna sköta andra uppgifter på arbetsmarknaden. Efter sex månader ska Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen pröva om den sjuke kan få andra jobb på arbetsmarknaden. Efter ett år kan den sjukskrivne ansöka om förlängd sjukpenning med en ersättning på 75 procent i högst 550 dagar.

Att 32 000 människor kan komma bli av med försäkringen anser Miljöpartiets Gunvor G Ericson vara ”helt oacceptabelt och samhällsekonomiskt oklokt”. Hon kräver därför en helt ny försäkring.

– Att personer som inte har arbetsförmåga inte längre har rätt att få sjukersättning visar på att regeringens snack om rehabiliteringskedjan inte håller. Dessa människor ska slåss om jobben med dem som nyligen blivit helt arbetslösa, säger hon i ett pressmeddelande.

Regeringen lovade i samband med beslutet om de nya reglerna att speciella insatser skulle sättas in för de som riskerade bli utförsäkrade. ”Av det har blivit en tummetott. De så kallade nyfriskjobben har floppat. Bara 65 personer har på drygt ett år fått sådana jobb och rehabkedjan fungerar inte i praktiken”, skriver Miljöpartiet och tillägger att nu bollas istället människor runt mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.