Ömma tår hos israelvänner

19 augusti 2009

Nyheter

En artikel i Aftonbladet skriven av Donald Boström spekulerar i huruvida den israeliska armén kan ha gjort sig skyldig till organstöld. Ett antal unga palestinier som dödats och förts bort – eller i omvänd ordning – påstås ha lämnats tillbaka till sina anhöriga med uppskuren mage. De ska ha berövats på en del av sina organ.

Författaren kopplar också samman detta med erkännandet från den amerikanske rabbinen Levy Izhak Rosenbaum, att han deltagit i illegal handel med organ. Det tycks också vara ett faktum att det just i Israel förekommer en hel del oetisk hantering av organ.

Jag tycker precis som Svensson att det är en ganska tunn historia, att författaren inte lyckas bevisa sin tes. Ändå måste han ha rätt att gräva i och skriva om sina misstankar utan att få antisemitstämpel på sig. För det är just vad han och Aftonbladet just nu får av en del israelvänner på bloggar och ledarredaktioner. De får det till att Boström bygger sina anklagelser på en uråldrig hatsaga om blodtörstiga judar.

organhandel

Organstöld är ett oerhört vidrigt brott. Att tvinga någon att lämna ifrån sig en del av sin kropp eller – ännu värre – döda någon för att ta ett organ måste väl ses som något av det värsta man kan göra mot en annan människa. Sådana brott måste journalister få rota i för att om möjligt sätta dit förövarna.

Men så finns det de som tycker att man inte ska få skriva om dessa brott om man misstänker att de begås av israeliska medborgare. Däremot går det bra att skriva om organstöld som sker eller misstänks ske i Kina, Nepal, Indien, Turkiet, Moldavien och Filippinerna. Det är väl märkligt.

Israelvännerna har märkvärdigt ömma tår. I vått och torrt ska landet försvaras.

SvD, DN, AB

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.