Kamp för gröna jobb i England

04 augusti 2009

Nyheter, Utrikes

På Internationalens nätupplaga har vi tidigare skrivit om ockupationen av vindkraftverktillverkaren Vestas i Storbritannien. Såväl ockupanter som representanter för miljörörelsen vill nu att regeringen tar över och eventuellt förstatligar företaget. Här följer en kort uppdatering av händelseutvecklingen.

Vindkraftverksfabriken på ön Isle of Whight ockuperas sedan en tid av fabriksarbetarna. Bakgrunden till ockupationen är att företaget planerar att lägga ned sin verksamhet på orten och förflytta produktionen till fabriker i Kina och USA. Detta medför att sexhundra jobb nu hotas på öns största arbetsplats. Orsaken till den planerade nedläggningen den 31 juli uppges vara minskad efterfrågan i kreditkrisens spår. Beskedet har mötts av starka protester från både fackföreningar och miljö- och klimatrörelsen och det var efter ett möte i början av juli – organiserat av radikala klimataktivister – som ockupationen drogs igång. Aktionen stöds också av de flesta av öns invånare.

Gör inte tillräckligt
Internationalens skribent Lars Henriksson menar att den brittiska regeringen inte gjort tillräckligt: ”Den brittiska regeringen har, precis som de flesta andra, tagit stora ord i munnen om att stoppa den globala uppvärmningen och satsa på förnybar energi. Som de flesta andra har de också spenderat ofantliga summor på att rädda banker som hotat gå i bankrutt efter att ha spekulerat bort sina pengar. Men nu när Vestas, landets enda tillverkare av vindkraftverk i april meddelade att fabriken skulle stängas och sexhundra anställda sägas upp, har de suttit med armarna i kors.” Denna åsikt delas av såväl ockupanter som företrädare för klimatrörelsen och ockupanternas mål är att regeringen tar över och eventuellt förstatligar företaget.
– Det skulle vara ett litet finansiellt steg att hålla den här fabriken öppen men det skulle vara en kraftfull markering om regeringens engagemang för en grön ekonomi. Precis som att de inte hade råd att låta bankerna gå omkull kan de inte låta den här produktionen göra det. Det handlar om mänsklighetens öde, säger en av ockupanterna till the Guardian.

Nekades matleverans
Efter ett par dagars ockupation hindrades protesterande utanför fabriken av polis när de försökte leverera mat in till fabriken och företagsledningen anklagades för att försöka svälta ut ockupanterna. Robert Brown, medlem av The Law Society’s criminal law committee, säger i ett uttalande i Times Online att polisen agerat olagligt genom att blockera matleveranserna.
– Sedan när har det varit polisens uppgift att svälta ut ockupanter. Och sedan när har det varit ett brott att dela ut smörgåsar till dessa. Det har det aldrig varit, säger Robert Brown. Senare samma kväll meddelade arbetarna att fabriksledningen givit dem nya ultimatum om att antingen lämna byggnaden omedelbart eller att arresteras, åtalas och mista sina avgångsvederlag när de väl kommer ut. Trots att få framgångar gjorts fortsätter kampen för att behålla de gröna jobben på ön och i skrivande stund meddelas via kampanjens hemsida att ockupanterna lovats mat av företagsledningen. Initiativtagarna till ockupationen riktar ett stort tack till alla supportrar som de menar gör ett fantastiskt jobb och tror att med den enorma publicitet som skapats så ska en seger inte vara långt borta.

Läs mer om ockupationen:
Ockupation för jobb och klimat

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.