Frysta stridsåtgärder i Göteborgs hamn

24 augusti 2009

Inrikes, Nyheter

Stridsåtgärderna och den strejk som skulle hållits i Göteborgs hamn i måndags är tills vidare frysta.
Detta sedan arbetsgivarna gett Hamn 4:an ett förslag till ett så kallat hängavtal.

Hamnarbetareförbundet och Hamn 4:an har gett en kommentar till förslaget:
”Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 har under fredagen suttit i samtal med Göteborgs Hamn angående en lokal arbetsordning som skulle ge avdelningen möjlighet till realförhandlingar om arbetsvillkor och bemanning. Arbetsgivarna har vidhållit sin tidigare ståndpunkt: Man är i nuläget villig att låta avdelningen få information och delta i lösningsdiskussioner, men majoritetsfacket (Hamn 4an organiserar 80 procent av hamnarbetarna i Göteborg) kommer även fortsättningsvis vara utestängt från den avslutande förhandlingsfasen om man inte samtidigt låter sig åläggas med fredsplikt. I nuläget finns därför ingen nära förestående lösning på konflikten”.
Kjell Pettersson

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.