Därför bojkottar vi ”arbetarklubben” Hapoel Tel Aviv FC

11 augusti 2009

Debatt

I juli tog idrottsklubben Proletären FF (PFF) kontakt med Socialistiska partiet i Göteborg och övriga organisationer inom Nätverket Stoppa USA: s krig. Orsaken till detta var att IFK Göteborg skulle möta det israeliska fotbollslaget Hapoel Tel Aviv FC i UEFA-cupen, ett mästerskap där flera europeiska elitlag deltar. Matchen gick av stapeln den 30 juli och utanför arenan hölls en mindre manifestation mot arrangemanget. Per Hjalmarsson, medlem i avdelningsstyrelsen för Socialistiska partiet Göteborg, förklarar i detta inlägg varför partiet bestämde sig för att stödja bojkotten av matchen.

Kort efter det att Socialistiska partiets avdelningsstyrelse i Göteborg tillkännagivit att man avsåg att delta i planerandet av protestmanifestationen utbröt en intensiv diskussion huruvida det var ett riktigt beslut eller inte.

Kritikerna menade bland annat att det var fel att delta i en manifestation mot ett lag med epitetet ”arbetarlag” och som tillät palestinska spelare att delta. Avdelningsstyrelsen borde också, enligt kritikerna, ha medverkat till att ta kontakt med Hapoels fans. Diskussionen handlade också om hur vi som parti förhåller oss till Proletären FF:s linje om totalbojkott av allt kulturellt utbud med Israel.

Motiveringen till Göteborgsavdelningens ställningstagande för bojkottmanifestationen var Israels brutala förtryck av palestinierna på de ockuperade områdena.

Det är exempelvis stora svårigheter där för palestinierna att utöva idrott, eftersom man hindras från att komma till idrottsanläggningarna av vägspärrar, murar, utegångsförbud och att anläggningarna har bombats sönder av den israeliska armén. De palestinska idrottare som lyckas utverka tillstånd från de israeliska myndigheterna att tävla utomlands kan heller inte vara säkra på att få återvända hem igen.

Man ska också komma ihåg att levnadsvillkoren skiljer sig oerhört mellan de palestinier som bor i Israel och de som bor på ockuperat område. Palestinier med israeliskt medborgarskap drabbas inte i samma utsträckning av ockupationens elände som sina ockuperade bröder och systrar. Men även de diskrimineras beträffande exempelvis arbete, utbildning och kommunal service.

Det faktum att laget i Israel betraktas som ett lag ”till vänster” och med fans som uttrycker socialistiska sympatier är problematiskt. Grundfundamentet för de statsbärande institutionerna och föreningsväsendet i Israel är sionismen, oavsett politisk inriktning. Att exempelvis vara vänstersionist och anhängare av den i grunden sionistiska staten Israel där judarna har företräde framför alla andra folk, är ju därför knappast att betrakta som något progressivt.

Mig veterligen är det heller inga palestinska organisationer eller offentliga personer i Sverige som uttryckt sympati för Hapoel, dess fans eller att matchen ska spelas.

Det hade därför varit ett väsentligt trovärdighetsproblem för oss, särskilt gentemot de övriga organisationerna som ingår i olika antikrigsnätverk, om vi ställde oss utanför manifestationen med motiveringen att Hapoel är ett ”vänsterlag från Israel” och att vissa av deras fans ger uttryck för ”socialistiska sympatier”.

Man kunde givetvis, av ren nyfikenhet, ha tagit kontakt med fancluben för Hapoel och förhört sig hur de ställer sig till den israeliska ockupationen av Palestina. Men oavsett vilka synpunkter fancluben har i Palestinafrågan, skulle det knappast få Socialistiska partiet att ompröva sin inställning till att delta i protestmanifestationen. Jag har för övrigt svårt att tro att Hapoels fans skulle åka hundratals mil till Sverige för att där offentligt kräva bojkott av sitt eget lag.

Tvärtom blir det ju en desto större propagandatriumf för den israeliska staten och Israelvännerna i världen när ”arbetarlaget” Hapoel med palestinska spelare och lagkapten, samt med ”socialistiska fans” i släptåget genomför turnéringar i världen. Landet kan då utåt framstå som tolerant och mångkulturellt och allt tal om rasism, ockupation och förtryck avfärdas som anti-semitisk propaganda.

Utifrån den resolution som antogs tidigare i år av Socialistiska partiet om idrottsbojkott av Israel framhåller vi betydelsen av att bojkotten koncentrerar sig på evenemang som är av högt nationellt prestigevärde för Israel. Däremot förordar vi inte bojkott av enskilda kulturarbetare, eller utbyte av israeliska ungdomslag på Gothia Cup-nivå. Bedömningar måste givetvis göras från fall till fall. Hapoel Tel Aviv FC är ett israeliskt elitfotbollslag och representerar i UEFA och internationella sammanhang den imperialistiska och rasistiska staten Israel. Idrottsevenemang av det här slaget, och på den här nivån, bör därför alltid bojkottas och i de kampanjerna ska självklart även Socialistiska partiet delta.

Per Hjalmarson
Medlem i avdelningsstyrelsen för Socialistiska partiet Göteborg

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.