”Skattepengarna inom välfärden ska inte gå till vinst”

04 augusti 2009

Inrikes

Carin Jämtin (S) säger ifrån.


Tisdag denna veckan kom oppositionsborgarrådet i Stockholm Carin Jämtin (S) med en debattartikel i Dagens Nyheter som väckte visst uppseende och gav upphov till reaktioner på ledarsidor runt om i landet.

Bild 021_web
Under rubriken ”Skattepengar för välfärd får inte gå till kapitalister” kräver Jämtin lagstiftning ”så att en vinstbegränsning införs inom den privat drivna välfärden. Jag vill att regeringen snarast utreder hur en sådan lagändring kan genomföras.
Jag vill också att Socialdemokraternas partikongress i höst ställer sig bakom principen att möjligheterna till vinstuttag ska begränsas hos välfärdsentreprenörer.”
Jämtin jämför med läget i övriga nordiska länder:
”I Norge gäller som krav för de fristående skolorna att alla offentliga bidrag ska komma eleverna till godo. Aktieutdelning på vinst är inte tillåten, överskott ska tillbaks till utbildningsverksamheten.
Inte heller i Finland eller Danmark får privatskolor drivas i syfte att uppnå ekonomisk vinst. Sverige, där friskolorna finansieras helt med skattepengar, är alltså ensamt bland sina närmaste nordiska grannar om att sakna vinstbegränsningar.”
Och detsamma gäller förstås också hemtjänst, äldreboenden, sjukvård och så vidare påpekar Jämtin.
Och ”[d]e summor som aktieägarna tar ut i vinst innebär en överföring av medel från välfärden till privata kapitalister. Jag menar att detta är oacceptabelt”, skriver hon.

Varnar för riskerna
Det finns andra aspekter på upphandling som Jämtin inte tar upp. Men till exempel Jonas Sjögreen, läkare i Västmanland, skrev i Dagens Medicin i november ett inlägg som pekar på de framtida riskerna med de stora riskkapitalbolag som nu tar över allt mer av vårdsverige.
Han varnar för regeringens vårdvalslinje som öppnar dörren helt för riskkapitalet och givetvis också gör det omöjligt för mindre företag att ta sig in på området.
”Utredaren och lagstiftaren tycks helt omedvetna om att vårdvalsreformen kommer att styra mot en renodlad affärsverksamhet i primärvården” skriver doktor Sjögren, som tillsammans med tre andra läkare driver en mottagning.
Han påpekar också att ”[r]iskkapitalbolagens prioritet nummer ett är avkastning till aktieägarna och ökade marknadsandelar”. Eftersom vårdval blir obligatoriskt över hela landet står riskkapitalbolagen redo, skriver han, och upphandlingen enligt LOU ”har utnyttjas med prisdumpning som endast kapitalstarka bolag klarar”.
Ett fantastiskt exempel var det som skedde i Linköping förra året. Carema lade nollbud på äldrevården. Sex servicehus för noll kronor. Oppositionens kommunalråd Lena Micko (S) hade visserligen varit med om att driva upphandling och avtal med privata bolag. men börjar uppenbarligen få nog
– Den kommunala verksamheten riskerar att slås ut. Nu går vi mot privat monopol, det är ju fullständigt förödande, sade hon till Östgöta Correspondenten.

Småföretag chanslösa
Och de små företagen har förstås inte en chans, säger hon. Kommunal var också kritiskt till detta avtal.
– Varför tog politikerna ett nollbud, frågar Östgöta Correspondenten.
– Det är deras problem att leva upp till de krav vi ställer, svarar Jan-Willy Andersson (KD) i kommunledningen.
Utgifterna för äldrenämnden sjunker förstås med 45 miljoner, cirka 26 procent.
Östgöta Correspondenten analyserar det som hänt:
”En affärsidé som lockar privata vårdjätten Carema Äldreomsorg AB att agera taktiskt med sitt nollbud. Strategin är självklart att steg för steg sluka det som återstår av den kommunala kakan.
Carema vrakar och väljer för att skaffa sig kontroll över citys vård och omsorg. Självklart lämnar de över landsbygdens tungarbetade hemtjänstområden till kommunen.”
Och konkurrenten Attendo Care som ville ha två miljoner hade inte en chans i den här upphandlingen. Inte heller kommunen själv.
Det är så strategiskt viktigt att erövra äldrevården att Carema investerar i nollbud. Och vårdmarknaden växer. Det är riskkapitalbolagen som nu tar över, fyra av de största vårdbolagen ägs numera av sådana bolag.
Det är Capio Group som ägs av Apax Partners/Nordic Capital, Attendo som ägs av IK Invest Partners AB, Aleris som ägs av EQT och Ambea som till största delen ägs av 3i och Government of Singapore GIC.
Och ”vårdvalet” ligger helt rätt för riskkapitalbolagen. Till Svenska dagbladet säger Tomas Ek, partner på 3i:
–Vårdval sveper som en vind genom Europa. Vi såg att en större institutionell ägare som vi hade en roll att spela när branschen utvecklades i Sverige.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.