Visby bjöd på alternativ

09 juli 2009

Inrikes, Intervju, Nyheter

Valfiske, lobbying och kostymfest, ja så kan en beskrivning av Almedalsveckan se ut. Men i kontrast till denna traditionella politikervecka ställs nu ett alternativ – den Alternativa Politikerveckan – som vill föra ned den politiskt högtravande debatten till en mer folklig nivå. Liza Ahnland talade med en av arrangörerna.

I början av juli låg högsommarvärmen som ett tjockt täcke över Sverige. Politiskt engagemang är kanske inte det främsta man förknippar med sådana heta dagar, men i Visby på Gotland pågick under den gångna veckan de politiska debatterna för fullt. Almedalsveckan är en politisk mötesplats där de politiska partierna håller seminarier och mäter sina krafter med varandra.

Vid sidan av denna traditionella politikervecka med sina slutna mötesrum och kostymfester, arrangerades nu för sjätte året i rad den Alternativa Politikerveckan. Arrangörerna bakom veckan är en löst sammansatt grupp som kallar sig samordningsgruppen.

De vill genom denna alternativa vecka ta ned den ensidiga debatten från politikernas höga podium och skapa en plattform där politiken är både skapad av och för folket. Organisationen anser vidare att det behövs en djupgående samhällsförändring och en mötesplats för att utveckla och sprida solidariska alternativ till den liberala politik som dominerar idag.

Arrangörerna vill också att den Alternativa Politikerveckan ska vara en motkraft till Almedalsveckan och det kapitalistiska monopol som den står för. I år hade veckan en inriktning mot organisering och praktiskt arbete. Detta innebar att deltagarna under halva dagen hade praktiska workshops medan andra halvan var mer inriktad på teoretiska föreläsningar baserade på dessa workshops. Dessutom kunde deltagarna också i stor utsträckning själva forma veckan, vilket medförde att schemana kunde omformas efter deltagarnas önskemål. Internationalen fick en pratstund med Patrik Palm, en av medlemmarna i samordningsgruppen.

Vem står bakom den Alternativa Politikerveckan?
– Från början var vi ett gäng politiskt engagerade ungdomar från Gotland. Med tiden har vi successivt utökats med fler personer från till exempel miljörörelsen, antirasistiska- och fackliga organisationer.

Varför arrangerar ni en alternativ politikervecka?
– Det är av olika anledningar. Bland annat på grund av att vi ser Almedalsveckan som lobbying och valfiske för partierna. Sociala organisationer har en väldigt marginaliserad plats under denna vecka. Vi vill också ha möjlighet att diskutera alternativ till parlamentarism och kapitalism. Syftet med denna vecka är att olika slags folkrörelser möts och utbyter idéer och skapar samarbete. Att folk praktiskt kan diskutera och vara en del av debatten är tanken med direktdemokrati.

Vad var det hetaste ämnet?
– I år har det handlat mycket om arbetsplatskamp och arbetsrätt vilken har sin orsak i det finansiella läget. Det handlar också om miljön, jämställdhet och feminism.

Hur många deltagare var ni?
– Det är alltid svårt att svara på. Unika besökare var omkring 200-400 personer. Men om man inberäknar alla arrangemang rör det sig om cirka två tusen personer.

Känner folk till att det finns en alternativ politikervecka?
– Ja, mer och mer. Arrangemanget växer år för år. Vi syns i media och våra lokaler ligger centralt. Vi för ingen offensiv PR-kampanj, utan vi vill växa genom att information sprids från mun till mun eftersom vi vill vara ett levande forum.

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.