Vänstern mot kuppen i Honduras

09 juli 2009

Nyheter, Utrikes

Medan krisen i Honduras fortsätter, fördömer vänsterkrafter världen över kuppen och kräver president Manuel Zelayas återinsättande.
Det är ett övergrepp på demokratin och ett hot mot den växande radikala vågen i Latinamerika, menar de.

Handelsblocket ALBA – det röda Latinamerikas motpol till USA:s frihandelsblock på de amerikanska kontinenterna – drog genast tillbaka sina ambassadörer från Honduras och meddelade att de vägrar erkänna några andra officiella personer än de som arbetar under president Zelaya. ”Inte under några omständigheter kommer vi att godkänna någon personal som utnämnts av inkräktarna”, meddelade ALBA:s nio medlemsländer unisont.
Kubas president Raul Castro hävdade att konflikten sträcker sig utanför Honduras gränser och påminner om hur USA-stödda kupper i Latinamerika destabiliserade regionen, och visar på faran med att återvända till den perioden.

En samling av Honduras folkliga och ursprungsfolksorganisationer fördömer den ”fascistiska och terroristiska” rollen som landets väpnade styrkor spelar i att förtrycka folket och uppmanar ”det honduranska folket i allmänhet att demonstrera i försvar av sina rättigheter och för verklig och direkt demokrati”.

Australiens Socialist Alliance sade i ett uttalande att anledningen bakom kuppen – den konsultativa folkomröstningen – är en kulminering av en rad radikala reformer som Zelaya infört, bland annat en höjning av minimilönen och åtgärder för att nationalisera telekommunikations- och energisektorerna. Zelaya dröjde också med att erkänna USA:s ambassadör till landet efter att det framkommit att USA gett stöd till paramilitära grupper i Bolivia. Socialist Alliance stöder också de sociala rörelser och fackföreningar som uppmanar till en generalstrejk i protest mot kuppen. Den internationella bonderörelsen Via Campesina hävdar också att kuppen är ett försök av högerkrafter att fortsätta låta internationellt kapital och storföretag behålla makten.

Fegt grepp
Sydafrikas fackföreningsfederation Cosatu menar att kuppen var ett fegt grepp mot ”en demokratiskt vald ledare av det honduranska folket, som har valt att följa Kuba, Venezuela och andra länder som har dragit sig ur nykolonialismens grepp som övervakas av USA”. Cosatu ber också den internationella fackföreningsrörelsen att fördöma kuppen.

I Sverige har Latinamerikagrupperna lämnat över en lista med följande krav till Honduras ambassadör: Kuppmakarna i Honduras måste omedelbart dra sig tillbaka, den konstitutionella ordningen måste återupprättas utan blodutgjutelse, sociala ledares personliga integritet måste respekteras, president Zelaya måste åter släppas in i landet som president för Honduras, och myndigheterna måste garantera människorna deras demokratiska rättigheter, inklusive yttrandefrihet.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.