Tusentals väntas till FN-toppmöte

06 juli 2009

Inrikes, Nyheter

Internationalen har tidigare skrivit om Klimataktion, en organisation som på olika sätt arbetar för att väcka engagemang för klimatet. Klimataktion driver bland annat en kampanj inför FN:s stora klimattoppmöte som hålls i Köpenhamn i december. I en intervju med Internationalen berättar Mikael Malmaeus, talesman för Klimataktion, om planerna inför toppmötet.

Under detta möte ska ett nytt avtal om utsläppsminskningar – en andra period för Kyotoprotokollet – antas. Det kan visa sig vara helt avgörande för vår planets framtid att detta avtal innehåller stora utsläppsminskningar, menar Klimataktion som också säger att Sverige spelar en viktig roll i processen. Detta på grund av att Sverige är ordförandeland i EU under hösten, vilket innebär att den svenska regeringen kommer att leda EU i förhandlingarna.

Nu är det ungefär ett halvår kvar till klimattoppmötet i Köpenhamn, vilka förberedelser görs?
– Vi håller på att etablera ett samarbete med internationella organisationer, GCCA – Global Campaign for Climate Action. Vi har även samarbeten där bland annat Svenska kyrkan och Världsnaturfonden ingår. Just nu försöker vi också att ordna boplatser och mobilisera för att få dit folk. Aktivister från hela världen väntas komma. För övrigt avvaktar vi med att gå ut med detaljer till media.

Vilka krav kommer ni att ställa på konferensens deltagare?
– Vi har ställt upp ett antal krav: Att i-ländernas utsläpp halveras till 2020 (jämfört med 1990). Att de globala utsläppen minskas med nittio procent till 2050 (jämfört med 1990). Och att minst en procent av i-ländernas BNP går till klimatbistånd.
– Det måste också skapas effektiva och tydliga överföringsmekanismer för pengar och teknik, det vill säga teknik för att minska utsläppen. Det måste satsas pengar från i-världen på utsläppsminskningar och anpassning till klimatförändringar i u-länderna.

Kommer den svenska regeringen föra fram bra förslag eller måste även de ”pushas”?
– Vi tycker inte att de driver på i nuläget, så utifrån den synvinkeln måste även de pushas.
– Det är en prioritet att trycka på den svenska regeringen just nu eftersom de satsar för lite på utsläppsminskningar.
– De har också för låga ambitioner på miljöområdet överhuvudtaget och det satsas för lite på förnybar energi. Infrastruktursatsningen är för låg, till exempel på järnvägen, vilket gör att man inte tror på ambitionen att minska utsläppen.

Planeras demonstrationer?
– En stor demonstration som planeras ihop med nätverk i andra länder kommer att genomföras den 12 december i Köpenhamn.

Hur många aktivister räknar ni med kommer att finnas på plats i Köpenhamn?
– Jag vågar mig inte på någon siffra, men ett antal tusen hoppas vi på.

Vad händer i Klimataktion fram till december?
– Den första lördagen i varje månad under 2009 anordnas så kallade klimatlördagar i olika städer runtom i landet. Dessa dagar genomförs aktiviteter på stan med olika miljöteman.

Vad vill du tillägga?
– Även om ingen tror att besluten i Köpenhamn räcker så är de en bra bit på väg till att rädda klotet. Ingen tror att det som kommer att bestämmas där är tillräckligt, men ju bättre resultat man får desto bättre är det.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.