Strejken över, kampen fortsätter

01 juli 2009

Inrikes, Nyheter

Den spontana strejken på Lagena i Jordbro varade i fyra dagar förrförra veckan. Arbetsdomstolen beordrade återgång till arbetet och vid ett möte beslöt arbetarna på Systembolagets lager att gå tillbaka.

De anställda protesterade mot alla varsel det senaste halvåret och mot att företaget vill ersätta fast anställda med inhyrd personal.

Vid sitt möte menade arbetarna att de uppnått vad de ville: att få uppmärksamhet kring den ucka i lagen som ger arbetsgivaren möjlighet att kringgå lagen om anställsningsskydd genom att avskeda och sedan anlita bemanningsföretag.

Jesscia Moya, anställd på Lä­gena, säger till LO-tidningen att hon inte ser slutet som ett ne­derlag:
– Vår kamp har satt i gång en debatt om vår rätt som arbetare. Det ska inte vara tillåtet att byta ut oss mot inhyrda.
Företaget har stämt de strej­kande inför Arbetsdomstolen, Det handlar om böter på 3 000-5 000 kronor.

Företagsledningen och facket är inte överens om hur schemaläggningen ska gå till för att motverka svängningar i arbets­mängden. Företaget vill varsla anställda och i stället ta in in­hyrd personal. Facket motsätter sig detta och har kallat in löntagarkonsulter som har granskat företagets beräkningar och som ska bedöma om det är rimligt att varsla 33 arbetare.

Onsdag i förra veckan lämnade konsulterna in sin rapport och på torsdagen förra veckan skulle förhandling­arna återupptas mellan fack och arbetsgivare, enligt Handels-nytt.

Brott ska inspekteras

Arbetsmiljöverket kommer att in­spektera Lagena i Jordbro eftersom Handels anser att det förekommer brott mot arbetsmiljölagen. En­ligt Handels beror det på att den inhyrda personalen inte alltid har utbildning för jobbet vilket leder till incidenter och olycksfall.

Stöduttalanden till Lagenaarbetarna har kommit från Sekoklubb Årsta postterminal som organiserar cirka åttahundra anställda i södra Stockholm. Klubben stöder “kravet att hela fackföreningsrörelsen omedel­bart ska ge ett effektivt stöd till’ Lagena-arbetarna. Här handlar det – som Handelsklubben på Lagena säger — inte om arbets­brist, utan om ett sätt att för­svaga facket genom att splittra de anställda i syfte att påtvinga dem sämre villkor”.

Också från Vänsterpartiet Storstockholms fackliga utskott som skriver: “Varslet handlar helt enkelt om att man försö­ker använda krisen som ursäkt för att tjäna mer pengar på be­kostnad av sin personals an­ställningstrygghet. Följdriktigt har också företaget försökt sälja tillbaka vissa av varslen mot för­sämrade anställningsvillkor.”

Några anställda på Farsta bib­liotek skriver: “Hej! Vi, enskilda anställda på Farsta bibliotek som sammanstrålat vid fikabor-det 15/6-09, hälsar att vi stöder era krav. Lycka till i kampen för att rädda jobben och arbetsvill­koren! Kerstin, Mattias, Linda, Margareta, Alicia.”

“Facket måste ta strid”

Systembolaget i Robertsfors uttalar sitt stöd: “Facket måste ta strid för jobben och stoppa möjligheten att kringgå LAS och ersätta fäst an­ställda genom att hyra in annan personal genom bemanningsföretag. Från butikschefen Andreas Bengtsson och Veronika Johansson, arbetsplatsombud Unionen.”

Det har också kommit stöd från Vänsterpartiet i Malmö,Ung Vänster i Vänersborg, Malmö industriarbetarsyndikat (SAC), Livsklubben på Pågens och Socialistiska Partiet.

Gunvor Karlström

Insamling till eventuella böter i Arbetsdomstolen har redan star­tat. Facebookgruppen som startat insamlingen skriver:
“Alla pengar går oavkortat till insamlingen. Sätt in pengar på Handelsanställdas förbund klubb 20-717 postgiro 13 44 56-3.”

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.