Ska segern för Mixgården i Hammarkullen dribblas bort?

01 juli 2009

Göteborg, Inrikes, Nyheter

För två veckor sedan backade politikerna för ungdomarnas protester mot nedskärningar på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen och två andra gårdar. Nu försöker tjänstemännen dribbla bort beslutet inför ett extra nämndmöte inom kort.

Kommer nämndpolitikerna hålla emot och stå fast vid sitt löfte? Vad tänker S-ordföranden Shadiye Heydari annars säga till ungdomarna?

I förra veckan bjöd ungdomar och fritidsledare in till segerfest på Mixgården i Hammarkullen med grillat, kaffe, saft och tårta. Och inte minst med många glada och lättade ungdomar, som nu ser fram emot en sommaröppen fritidsgård och en fortsatt bra verksamhet utan nedskärningar på personalen. Efter flera veckors opinionsarbete och kamp fick ungdomarna, med stöd av sina fritidsledare, igenom sina krav. På ett möte med stadsdelsnämnden den 16 juni underkände den styrande S, MP,V-majoriteten tjänstemännens förslag om att skära ned 1.2 miljoner på fritidsgårdarna.

Det råder inget tvivel om beslutet. Inför ett femtiotal lyssnande ungdomar sade S-ordföranden Shadiye Heydari på mötet att ”vi kommer inte att godkänna de punkter i förslaget som innebär nedskärning på fritidsgårdarna”. I en intervju i Göteborgs-Posten efteråt sade hon att ”Jag har legat sömnlös över det här beslutet. Vi har lyssnat på våra ungdomars synpunkter och de ville att vi skulle ändra på det”

I sak innebar beslutet två saker; dels att politikerna godkände att fritidsgårdarnas timanställda ledare ska bort, som man dock i samma stund kompenserade med motsvarande summa pengar, 0.3 miljoner kronor, vilket innebär att fritidsgårdarna nu kan ha sommaröppet. Punkten om återstående 0,9 miljoner, dvs huvuddelen av nedskärningen, underkändes rakt av.

Det är den delen av nedskärningen det nu uppstått diskussioner om. Formellt fick tjänstemännen i och med beslutet i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag med en alternativ finansiering till den stoppade nedskärningen vilket ska beslutas på ett extra nämndmöte.

Nu visar det sig att tjänstemännen lägger fram i stort sett samma förslag igen! Förslaget är lätt omformulerat och svårtydbart för utomstående eftersom pengarna till fritidsgårdarna rent budgetmässigt gått via skolornas pengapott. Medan man i det förra (underkända) förslaget sade att skolornas fritidsverksamhet för mellanstadiebarn skulle tas bort, säger man nu att denna verksamhet ska anordnas ”inom skolornas budgetram” som nu skärs ned med samma summa (som den som politikerna underkände den 16 juni). Och därmed fryser pengarna till fritidsgårdarna ändå inne…

Leif Ståhl, V- ledamot i nämnden, låter lätt chockad när han kommenterar det nya förslaget.

– Det var ingen tvekan om att nämnden avsåg att freda fritidsgårdarnas budgetpengar. Det här nya förslaget kan vi absolut inte godkänna, säger han till Internationalen. Ståhl kommer nu försöka få med sig nämndmajoriteten på ett förslag om att underkänna även detta och se till att fritidsgårdarna får sina pengar.

Vill stå fast

Shadiye Heydari, socialdemokratisk nämndordförande, sade vid en intervju med Internationalen i förra veckan (innan hon sett det nya förslaget) att hon vill stå fast vid sitt beslut från förra mötet. Hon är dock inte helt tydlig i sin tolkning av beslutet, och betonar framför allt de 0.3 miljoner kronor nämnden räddat till sommarverksamheten. Frågan är om det är lättare för henne att tillskjuta den mindre summan pengar till sommaröppet för att vinna politisk popularitet än att gå hela vägen med de svårare, och dyrare, besluten?

– Jag vill inte svara på den frågan. Men oavsett om man vill göra politik på det eller inte så handlar det om ungdomarnas bästa, säger Shadiye Heydari.

Men kan du garantera att fritidsgårdarna – i slutändan – slipper nedskärningen på 0,9 miljoner?

– Vi är rädda om våra fritidsgårdar, vi vill ha verksamheterna kvar. Men jag kan inte svara i detalj nu, vi får se hur vi kan göra. Vi ska göra vårt bästa, säger hon.

Vad skulle du säga till ungdomarna om det inte blir så som de uppfattade beslutet på förra mötet?

– Jag kommer inte ändra på beslutet från det mötet, såsom vi har uppfattat det, säger Shadiye Heydari, och ber Internationalen återkomma för ett närmare besked när hon sett tjänstemännens nya förslag.

Det är uppenbart att det finns en spänning mellan nämndpolitikerna och förvaltningens tjänstemän i frågan. Cheferna betonar sitt uppdrag att ”effektivisera” verksamheten, och vill fullfölja det. Carina Magnusson-Bowring, områdeschef för kultur, fritid och förening säger till Internationalen att hon ser den senaste tidens debatt om nedskärningen på fritidsgårdarna som en ”storm i ett vattenglas”

– Visst är det en neddragning, men vi kommer klara fritidsgårdarnas verksamhet lika bra ändå. Det finns det utrymme för, säger hon.

Lina Renholm Nyby, en av fritidsledarna på Mixgården i Hammarkullen håller inte alls med. Om nedskärningen genomförs kommer de tvingas minska på personalen, samtidigt som de redan ålagts ett utökat uppdrag, berättar hon.

– Vi kommer inte att ha möjlighet att bedriva vare sig områdesverksamhet eller att samverka med föreningar och andra instanser som förut, och inte heller ha tid till individuella kontakter med ungdomar som är i riskzonen för sociala problem, säger Lina Renholm Nyby.

Mixgården har länge varit ett positivt exempel på grund av sin erkänt framgångsrika förebyggande verksamhet, något de ofta får visa upp vid studiebeök från när och fjärran. Personalgruppens arbetssätt har också varit föremål för en BRÅ-finansierad forskningsrapport som påvisat dess samhällsbyggande och brottsförebyggande effekter.

– Det brukar ju stadsdelschefen och nämndpolitikerna få cred för utifrån i olika sammanhang. Och det är helt okej, bara vi får fortsätta arbeta enligt vår metod. Men lägger de på oss en nedskärning och samtidigt fler uppgifter så kommer inte exemplet Mixgården att finnas kvar längre, säger Lina Renholm Nyby med skärpa i rösten.

När Internationalen återkommer till nämndordförande Shadiye Heydari inför mötet vill hon, tvärtemot vad hon tidigare lovat, inte ge någon kommentar alls till det nya förslaget. Hennes argument är att hon först vill avvakta det förberedande mötet med sin partigrupp S+MP+V (som dock hålls först timmen innan själva nämndmötet) innan hon uttalar sig. Hon understryker däremot allmänt hur svårt det ekonomiska läget är och menar att alla måste dra sitt strå till stacken när det gäller nedskärningarna.

Nämndmötet som ska fatta det definitiva beslutet hålls den 7:e juli. Då kommer sannolikt ungdomarna från Mixgården vara närvarande igen

Björn Rönnblad

Not. Det kommer finnas en uppdatering här på hemsidan dagen efter nämndmötet med rapport om beslutet och kommentarer från ungdomarna

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.