Protester mot överstatligt EU

29 juli 2009

Inrikes, Nyheter

”Dom vill registrera, dom vill kontrollera, dom vill sortera, vi måste agera”, så lät några av slagorden under en av demonstrationerna mot det så kallade Stockholmsprogrammet som arrangerades i Stockholm i mitten av juli. Internationalen intervjuade en av arrangörerna som här berättar om bakgrunden till demonstrationen.

Det halvårslånga svenska EU-ordförandeskapet har nyligen inletts och något av det första som inrättas är det så kallade Stockholmsprogrammet, ett gemensamt EU-program för att, som det heter, harmonisera asyl- och polisfrågorna. Av dess motståndare beskrivs detta program som ett omfattande massövervakningssystem, där vi alla betraktas som potentiella terrorister. Man befarar att asylrätten kommer att urholkas och att ett överstatligt EU, genomsyrat av en alltmer rasistisk och militaristisk politik, kommer att växa fram.
Onsdagen den 15 juli anordnades ett antal demonstrationer runt om i Stockholm för att protestera mot programmet. I Humlegården samlades bland andra representanter från Piratpartiet och organisationerna Liberalt Nätverk för Integritet och Svart Måndag och på Södermalmstorg arrangerade nätverket Aktion mot deportation en demonstration. Internationalen pratade med Arne Johansson, redaktör för tidningen Offensiv och talesperson för Rättvisepartiet Socialisterna.

Varför demonstrerade ni denna dag?
– Anledningen är att vi protesterar mot Stockholmsprogrammet, ett femårsprogram när det gäller så kallad harmonisering av asyl- och polisfrågor.
– Programmet heter egentligen ”Visionen om området för frihet, säkerhet och rättvisa” och bearbetas av några ministrar som arbetar med dessa frågor i den så kallade framtidsgruppen. Detta program medför bland annat att ”Fort Europas” murar höjs mot flyktingar. Den så kallade harmoniseringen innebär en enhetlig flyktingpolitik som gör det svårare att upprätthålla en tidigare relativt generös svensk hållning i frågan.
– Man vill också bygga ut den externa dimensionen av EU:s nya flyktingpolitik. Detta går ut på att hejda flyktingströmmarna genom avtal och partnerskap med länder utanför EU. Vi tror inte att dessa avtal med diverse diktaturer utanför EU kommer att fungera.
– Flyktingpolitiken är den ena delen. Den andra handlar om polis- och domstolssamarbetet, vilket innebär att ett ruggigt kontrollsamhälle – som vi vill motarbeta – föreslås.

Vilka stod bakom demonstrationen och hur många var ni som deltog?
– Aktion mot deportation, som är ett nätverk bestående av många olika organisationer där bland annat Rättvisepartiet Socialisterna är med.
– Vi var närmare femhundra deltagare, vilket jag tycker är en bra uppslutning för att vara mitt i semestertider.

Vad var syftet med demonstrationen?
– Framförallt att öka medvetenheten om vad som pågår.
– Svenska folket hålls ovetande om vad som sker eftersom väldigt lite skrivs i tidningarna om det. En viktig fråga är amnestin för de papperslösa och asylrätten vilket innebär att Stockholmsprogrammet måste dumpas eftersom det motarbetar dessa frågor.

Har manifestationen givit något resultat hittills?
– Resultatet är att frågorna har aktualiserats inom vänstern och att det faktiskt har noterats i pressen.

Hur kommer ni att arbeta vidare i
frågan?

– Ett sätt är genom Septemberalliansen – ett nätverk av radikala fackföreningar och andra organisationer – som siktar på att genomföra en stor demonstration den 15  september där denna och liknande frågor kommer att tas upp.
– 15 september är ett avstamp för en het höst när vi vill ta tag i frågor gällande jobben, välfärden, klimatet och asylrätten. Rubriken på denna demonstration blir ”Vi vägrar att betala kapitalismens kris”.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.