Ökat antal gratisjobb

27 juli 2009

Inrikesnotiser, Notiser, Nyheter

Antalet unga som provarbetar utan lön har ökat enligt en artikel i LO-tidningen. LO:s hjälptelefon för unga som sommarjobbar har fått in fyrtio ärenden om gratisarbete i år, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Stefan Grandin, ansvarig för LO: s hjälptelefon, efterlyser en AD-dom som sätter stopp för gratisjobben. Än så länge finns ingen sådan dom. Han förklarar att det inte finns någon lagstadgad minimilön i Sverige, men att på arbetsplatser med kollektivavtal finns lönebestämmelser, vilket saknas hos arbetsgivare utan avtal. Han tror vidare att mörkertalet är stort med hänvisning till fackets besök i skolor, där det visat sig att minst en elev i varje gymnasieklass provjobbat gratis.

En bra idé kan vara att samla bevis för en anställning för att kunna kräva lön för gratisjobbet i efterhand, föreslår Stefan Grandin. Det kan till exempel handla om arbetsscheman eller sms från arbetsgivaren. Att vända sig till media för att bilda opinion mot en arbetsgivare som inte betalat ut lön, kan också vara ett sätt att handskas med problemet tycker han.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.