Nya riksdagsbeslut om miljön

01 juli 2009

Inrikesnotiser, Notiser

Ett antal miljöbeslut gällande klimat, energi och hav klubbades i förrförra veckan igenom av riksdagen, enligt tidningen MiljöAktuellt. Ett av besluten gäller Sveriges utsläpp, som år 2020 ska vara fyrtio procent lägre än 1990-års nivå. Det belsutades också att andelen förnybara energi år 2020 ska vara minst 50% av den totala energianvändningen och i transportsektorn ska andelen förnybar energi vara minst tio procent.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.