Miljömotläger i Östersund

20 juli 2009

Nyheter

Miljön står högt upp på agendan dessa dagar och olika miljöevenemang avlöser varandra. Den 22-24 juli anordnar miljöorganisationen Miljöförbundet Jordens Vänner ett så kallat miljömotmöte i Östersund i norra Sverige. Mötet är en motmanifestation mot att EU:s energi- och miljöministrar träffas i trakterna under samma tid.

Miljömotmötet är en upptakt inför klimattoppmötet i december och Miljöförbundet Jordens Vänner vill genom detta möte belysa miljöpolitiken i såväl Sverige som i EU. Förbundets krav är bland annat att industriländerna visar att de kan göra saker och vara ett föredöme för de fattiga länderna vad gäller miljöområdet.
Under mötesdagarna kommer man att åka till Åre, där ministrarna samlas och på olika sätt föra fram sina krav. En demonstration med efterföljande gatufest som arrangeras av den lokala aktionsgruppen Fuck EU, kommer att gå av stapeln i Östersund fredagen den 24 juli.
Tord Björk, aktiv representant för Miljöförbundet Jordens Vänner, svarar här på några frågor inför det stundande mötet.

Varför ordnar ni ett miljömotläger?
– Det är ett viktigt halvår vi har framför oss i och med det svenska ordförandeskapet.
– Det är nu man ska påverka politiskt, senare i december inför klimattoppmötet är loppet kört. Vi vill vara en motkraft till EU-miljöministrarnas möte i Åre, vilket är ett förberedande möte för senare beslutsfattande inför det officiella ministermötet i Belgien. Energi- och miljöministrarna har inte längre någon makt över klimatfrågorna. Den ligger hos finansministrarna. Men dessa ministrar måste ta sitt ansvar trots att de är underställda finansministrarna.

Vilka kommer till lägret och hur många blir ni?
– Vi har räknat med ett litet läger, cirka 15-20 deltagare. Inbjudna gäster kommer att tala om till exempel uranbrytning och trafik med mera.

Vad vill ni uppnå med detta läger?

– Det är att få en upptakt inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december och att ifrågasätta regeringens miljö- och klimatpolitik.

Vilka krav vill ni ställa på Sverige som EU-ordförandeland?

– Det ena är att visa att industriländer kan göra saker. Det är väsentligt att Sverige har visat att det går att använda sig av styrmedel som till exempel skatter som minskar koldioxidutsläppen. Det andra är att inte exportera miljöproblemen – till exempel genom monokultur som trädplantering och olika slags plantager – för att kompensera de miljöproblem man orsakar.
– Samma problem gäller biobränsle där matproduktionen i fattiga länder slås ut. Den avgörande och sista biten är att man måste satsa på social rättvisa i stället för marknadslösningar, vilket gäller både i Sverige och i världen i stort.

Vad vill du tillägga?
– Vad som är viktigt är ekonomiska demokratikrav. Man måste satsa på samhällslösningar i stället för individuella lösningar. Man måste satsa på alternativ produktion genom ekonomisk demokrati, vilket bland annat innebär att allmänhet och anställda har mer inflytande över företagen.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.