Hugo Chávez stöd till Ahmadinejad får mothugg

27 juli 2009

Utrikes

Venezuelas president Hugo Chávez gav sitt fulla stöd till Irans president Mahmoud Ahmadinejad efter det val som orsakade Irans största politiska omvälvning sedan revolutionen 1979. Nu får han kritik från iranska marxister.

Det ryktas att Hugo Chávez var en av de första att ringa upp Mahmoud Ahmadinejad för att gratulera honom till segern i Irans presidentval den 12 juni.
Strax efter att proteststormarna brutit ut gjorde han ett uttalande i sitt teveprogram Aló Presidente där han bland annat sade att ”Ahmadinejads triumf är en total seger” och uppmanade omvärlden att respektera ”den islamiska revolutionen”.
Organisationen Irans revolutionära marxister skrev ett öppet brev riktat till ”Venezuelas arbetare” där de förklarade att Chávez´ stöd underminerade kampen för jämlikhet och demokrati i såväl Iran som Venezuela: ”Med sitt stöd till Ahmadinejad har han ignorerat den solidaritet som Irans arbetare och studenter har visat med er revolution”, skrev organisationen.
”De ledare som er president kramar dödade tusentals arbetare, förstörde arbetarrörelsen och tvingade tillbaka den flera årtionden”, konstaterar de.
Gruppen befarar att Irans arbetare så småningom kommer att avvisa det positiva som utvecklingen i Venezuela fört med sig, om Chávez fortsätter att upprätthålla nära band med den iranska regimen.

Nära förhållande
Det faktum att Ahmadinejad flitigt samarbetat med Internationella valutafonden och Världsbanken och har utvecklat ett omfattande privatiseringsprogram vid sidan om brutalt upprätthållna antifackliga lagar gör Chávez ställningstagande till ett ”misstag”, menade organisationen också.
Hugo Chávez och Ahmadinejad har under några år haft ett nära och uttalat vänskapligt förhållande. I september 2006 skrev till exempel de båda länderna under 29 bilaterala avtal, de flesta gällande olja, och de båda presidenterna har överröst superlativ över varandra som medhjälpare i kampen mot USA och imperialismen.

The obstacles beingness out in wellness, in Hawaii and where. paperduenow writing Why do you get so many Jewish friends? the interrogator asked At academicessaywritings we employment a tight recruitment process to guarantee that all our writers are not solitary suffer the requirement reservation and know but are committed to their ferment.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.