Hamnkonflikten fortsätter och fortsätter…

27 juli 2009

Nyheter

En långdragen konflikt har pågått i Göteborgs hamn sedan ett par år tillbaka. Och än finns ingen lösning i sikte.
”Konflikten i Göteborgs hamn har gällt grundläggande fackliga frågor som arbetstider, löner och arbetsförhållanden men också om personalpolitik och en ledning vars vanskötsel av företaget äventyrar hamnens framtid”, skriver Peter Annerback och Erik Helgeson från Hamnfyrans styrelse i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten.

Peter Annerback

Peter Annerback

Peter Annerback, ordförande i Hamnfyran, säger till Internationalen:
– Vi la ett varsel i februari om övertidsblockad när de första varslade hamnarbetarna skulle få gå.
I mitten av augusti träder de första varslen i kraft, men Hamnfyran har dragit tillbaka sitt blockadvarsel.
– Vi fick inte längre ha fackmöten i lokaler som ägs av Göteborgs hamn. Själv fick jag inte ledigt för facklig verksamhet, inte tjänstledigt heller.
– Just nu är det lugnt, inga varsel lagda, inga övertidsblockader. Men någonting händer säkert fram i augusti.
Men det kommunägda företaget Göteborgs hamn, som vill minska på personalen, har problem just nu, säger Peter Annerback.
– Nästan ingen jobbar över. Och det är inte så konstigt, det är de som ska få sparken som blir tillfrågade om de vill jobba över.
– Och själva märker vi en uppgång – vi har ju mer att göra.
Hamnfyran och Göteborgs hamn har nyligen fört en debatt i Göteborgs-Posten. Peter Annerback och Erik Helgeson från styrelsen skrev ett inlägg, ”Göteborgs hamn kränker våra rättigheter”, där de påpekar att ”Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg har under många år haft en demokratiskt självklar plats vid förhandlingar på arbetsplatsen. Sedan början av året är vår fackförening dock helt utestängd från förhandlingsrummen”.
De påpekar att ”Hamnarbetarförbundet står utanför LO. Inte av tjurighet utan för att vi inte ryms där. LO:s stadgar tillåter inte att ett förbund har principen att medlemmarna skall ha rätt till beslutande omröstningar om avtalen. För oss är det en demokratisk grundbult vi aldrig ger avkall på”.
Eftersom Göteborgs kommun äger bolaget kräver Annerback och Helgeson att politikerna ”griper in och tar ert ansvar för verksamheten i Göteborgs hamn och de anställdas fackliga rättigheter där”.
Ledningen för Göteborgs hamn svarar med att man följer ”den så kallade svenska modellen. Den innebär att arbetsgivaren förhandlar med det fackförbund som har kollektivavtalet, i detta fall Svenska Transportarbetareförbundet som skriver under det centrala avtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar”.
Hamnfyrans ledning svarar:
”Den svenska modellen är utformad utifrån grundförutsättningen att det är majoritetsfacket som tecknar kollektivavtal. Så ser verkligheten också ut för alla svenska yrkesgrupper utom hamnarbetarna.”
”Hamnarbetarförbundet organiserar majoriteten av Sveriges hamnarbetare och 80 procent av hamnarbetarna i Göteborgs hamn. Ändå tecknar Transportarbetareförbundet i dag ensamt kollektivavtal. Detta är givetvis ohållbart på sikt men personalkrisen i Göteborgs hamn behöver lösas omgående.”
Samt: ”Det finns inga som helst hinder i svensk lag för att Göteborgs Hamn förhandlar med mer än en facklig part.”
Och det finns ett alternativ, skriver Annerback och Helgeson: att ”hamnledningen släpper prestigen och etablerar en arbetsordning på arbetsplatsen där arbetsgivaren realförhandlar med båda fackförbunden”.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.