Farväl, Peter Gowan

27 juli 2009

Kultur

Peter Gowan, professor vid Londons Metropolitan-universitet och en av redaktörerna för New Left Review har avlidit. Han var antagligen den ledande marxistiska experten i det engelska språkområdet på relationen mellan ekonomisk, politisk och militär makt i dagens värld.

För Peter Gowan var det största hindret för framsteg och social rättvisa i världsmåttstock vad han kallade ”dollar-Wall Street-styret”, granskad bland annat i boken Global Gamble – Americas bid for World Leadership (Verso 1999).
Rebellåret 1968 anslöt sig Gowan till den internationella marxistgruppen, International Marxist Group, och ansvarade snart för dess ungdomsarbete. Tillsammans med namn som Tariq Ali och Fred Halliday arbetade han med utgivandet av alternativpress som Black Dwarf och Red Mole – i den senare publicerades en uppmärksammad intervju om revolution med John Lennon och Yoko Ono.
I slutet av sjuttiotalet var han central i arbetet kring tidskriften Labour Focus on Eastern Europe, ett försök att sprida information om och stödja radikala krafter i dåvarande Östeuropa. Arbetet på universitet medverkade till hans analyser av europeiska gemenskapen och relationen Europa-USA på åttiotalet. Gowan menade att EG/EU var etablissemangets odemokratiska klubb, där ministerrådet fattade alla beslut ovanför arbetarnas huvuden – ett perspektiv som få inom dagens europeiska vänster ifrågasätter. Peter Gowan var även en mycket efterfrågad föreläsare internationellt, ena veckan i Brasilien, sedan i USA och därefter Kina…
Trots att hans medlemskap upphörde redan 1982 talade han flitigt på Fjärde Internationalens olika möten och var aldrig rädd för att oberoende av sammanhanget påpeka att han var marxist.

Anders Reiss

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.