”Mycket betänkligt” – norsk miljörörelse kritiserar avtal

09 juli 2009

Fokus

Nils Bøhmer, som är utbildad kärnfysiker och medlem i den välkända norska miljörörelsen Bellona, är kritisk till det femtio år gamla avtalet mellan WHO och IAEA.

– Avtalet visar att WHO inte är oberoende av IAEA, som har till syfte att sprida mesta möjliga civil kärnteknologi, och som därmed har ett starkt eget intresse av att strålningsrisken tystas ned. Det är mycket betänkligt eftersom det är rapporterna från WHO som ligger till grund för de stråldosgränser varje land sätter upp, säger han.

Men är det tänkbart att WHO låter sig tystas i en så viktig sak?

– Det här handlar om intriger inom FN. FN styrs ju av de stora kärnkraftsmakterna: Kina, Ryssland, USA, Storbritannien och Frankrike har alla fasta platser i FN:s säkerhetsråd. Förutom att de har kärnvapen innebär det att IAEA har starka länder i ryggen på ett helt annat sätt än WHO. Det är en skevhet i FN-systemet säger han.

Han anser att detta är allvarligt eftersom det också får följder för hur vi värderar riskerna vid strålning.
– WHO:s riktlinjer är bibeln på detta område, allt det som ligger till grund för nationella och internationella strålningsgränser bygger på WHO:s riktlinjer, säger han.

Katrine Ree Holmøy
Översättning: Gunvor Karlström
Artiklarna har tidigare publicerats i Klassekampen

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.