Tänk nytt, vänstern!

10 juni 2009

Nyheter, Politik

Eftersom det egentligen inte finns någon gemensam europeisk arena, förutom för ett fåtal professionella politiker, så tror jag att väljarna i EU-valet främst utgick från sina hemmaförhållanden. De har belönat respektive straffat de poltiker de redan sett i aktion i den nationella politiken. Och om man ändå ska uttolka någon gemensam tydlig signal från de europeiska väljarna blir det väl att detta inte var ett viktigt val för dem.  En majoritet, nästan 57 % valde att inte alls delta.

Men det finns också vissa viktiga trender, som för mig som socialist är allt annat än uppmuntrande. Många högerpartier, såväl traditionella som populistiska, har avancerat, medan de flesta partier som försöker bygga och stärka arbetarrörelsen har tappat i stöd. Förutom den gröna gruppens framgångar så är det idel bakslag för de progressiva och socialistiska strömningarna. Det är illa, och inte bara det. Utan överdrift kan man tala om ett livsfarligt läge.

För om detta val ska tokas som en mätning av vilka opinioner som rör sig i Europa så betyder det att många människor kommer att få ta en hel del stryk de närmaste åren.

Arbetare och arbetslösa får fortsätta att betala för krisen genom försämrade villkor, något som arbetarrörelsen och facken kommer att få svårt att sätta emot. Folk måste flytta dit där jobben finns, eller gå under.

Flyktingar, utomeuropeiska invandrare, romer, judar och andra folkminoriteter kommer att bli måltavla för angrepp från högerpopulister och deras gatukämpar. Folk kommer att diskrimineras allt hårdare, vissa – det kan man ganska lätt förutse – till och med slås ihjäl.

Kvinnor, som arbetar obetalt eller i underbetalda sektorer inom offentlig och privat service får ingen hjälp från högern att förbättra sina villkor. Den patriarkala ordningen stärks, vilket också troligen kommer att förstärka direkt livsfarliga företeelser som sexhandel och våld mot kvinnor.

I detta läge, som jag inte tror att jag har svartmålat, har vänstern till vänster om socialdemokratin en mycket viktig hemläxa att göra. De närmaste åren måste politiska svar formuleras som appellerar till den arbetande befolkningen. Initiativ till strider på arbetsmarknaden och kampanjer på gatorna måste tas, som siktar på att utmana den rådande ordningen. Inför kommande val måste också allianser skapas, nya poler som på sikt kan växa till politiska kraftcentra.

Det duger ju inte att attrahera några futtiga procent. Vänsterns uppgift måste vara att rubba makten.

I Sverige hoppas jag på en bra eftervalsdebatt både inom och utanför partiorganisationerna. Redan nu hittar jag ett par inlägg på Dagens Konflikt och på Jens Holms blogg som kan utgöra början på en sådan debatt. Också Göte Kildén har gjort en intressant första analys.

Debattera på! För nu måste vänstern – vänstern i vid mening – börja tänka nytt.

fransk demonstration

AB, 2, Exp, Politikerbloggen, 2, DN, SvD, DN2

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.