Sexuellt våld i Colombia uppmärksammas

08 juni 2009

Nyheter, Utrikes

Det systematiska och utbredda sexuella våldet mot kvinnor som pågår under Colombias interna stridigheter har hittills rönt liten uppmärksamhet, och få försök att ta reda på hur stor omfattningen är har gjorts.
Nu uppmuntrar kvinnoorganisationer till anmälan av sexuella övergrepp, samtidigt som de själva utsätts för hot och våld.

Under de omkring fyrtio år som Colombias interna väpnade konflikt har pågått har sexuellt våld mot kvinnor och flickor varit utbrett. Men på grund av rädsla är underrapporteringen av sexuellt våld mycket stor, trots att flera mänskliga rättighetsorganisationer har slagit fast att det är ett systematiskt och omfattande inslag i konflikten.
FN:s utvecklingsprogram uppskattade år 2000 att mellan sextio och sjuttio procent av Colombias kvinnor hade utsatts för någon form av våld, men att färre än nio procent gjorde en officiell anmälan. Många kvinnor som faktiskt har gjort en anmälan har tvingats fly sina hem på grund av den stora risken för hämndaktioner.

Kampanjer på gång
Nu har några kvinnoorganisationer startat kampanjer för att få fler att anmäla sexuella övergrepp, och för att få åklagare att förhöra paramilitärer om övergreppen. Och, säger en rapport, kampanjerna har fått viss effekt. 2007 hade bara tolv fall av sexuellt våld anmälts till åklagaren som sorterar in fallen under Colombias kontroversiella Rättvise- och fredslag, men fram till nu har 228 fall anmälts.
Lagen, som infördes under president Álvaro Uribe 2005 och stöddes av George W Bush, ger bland annat strafflättnader till avväpnade paramilitärer som erkänner brott mot mänskliga rättigheter, och har kritiserats av flera internationella mänskliga rättighetsorganisationer för att förvägra dem som utsatts för våld rättvisa och kompensation.
Kvinnoaktivister menar också att lagen inte efterföljs och att paramilitärer fortsätter att kontrollera många strukturer, vilket i flera fall lett till ökade faror för kvinnliga aktivister, rapporterar IPSNews. Till exempel dödades fem kvinnoaktivister i provinsen La Guajira 2007 på grund av sin kamp för att återfå sin jord i enlighet med Rättvise- och fredslagen.
Istället för att leta i officiell statistik är det genom att organisationer som företräder kvinnor, homosexuella och ursprungsfolk och organisationer för mänskliga rättigheter har talat med hundratals kvinnor som en bild av det könsrelaterade våldet har växt fram.
Framförallt är det de paramilitära styrkorna – som ofta samarbetar med regeringens säkerhetsstyrkor – som står för övergreppen. Vid varje massaker som de paramilitära styrkorna iscensatte mellan 1997 och 2005 fanns bevis på sexuellt våld, enligt en kvinnorättsaktivist. Tusentals kvinnor kan ha varit utsatta för paramilitärernas övergrepp.

Regelbundna övergrepp
Men även den reguljära militären och gerillorna begår regelbundet övergrepp mot kvinnor och flickor. Kvinnor och flickor våldtas om de misstänks ha förhållanden med någon från motståndarsidan, de kidnappas och utnyttjas som sexslavar eller för att sköta hushållssysslor.
– Vi kvinnor misshandlas för allt – för att vi sätter oss i ledarpositioner, för att vi försvarar våra rättigheter och våra barns, och våra områdens. Men också på grund av sexualitet, religion – allt. I gränsområdena är det ännu värre, eftersom vi tvingas möta gerillorna, paramilitärerna, och armén, kommenterade kvinnoaktivisten Pilar Sánchez till IPSNews förra året.
Ofta fortsätter övergreppen genom staten, då poliser vägrar ta emot anmälningar eller rättsläkare underlåter att nämna tecken på sexuellt våld vid obduktioner av dödade.
Amnesty International skrev i en rapport från 2004 att kvinnors kroppar i Colombia ”har förvandlats till ett slagfält”, och kvinnor attackeras speciellt av flera skäl: för att skrämma hela områden och därmed utöka militär kontroll, för att tvinga människor att fly från attraktiva områden, och för att hämnas på motståndare. Homosexuella män och kvinnor är andra grupper som är särskilt sårbara för sexuella attacker.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.