Polska antikapitalister i EU-valet

01 juni 2009

Nyheter

Lördagen den 16 maj höll det polska arbetarpartiet, PPP, möte i Katowice för att lansera partiets kampanj inför valet till Europaparlamentet den 7 juni. Olivier Besancenot från franska LCR var inbjuden som talare.

Partiet, som grundats av den fackliga organisationen Augusti 80, lyckades samla in de 130 000 namnunderskrifter som krävs för att ställa upp i valet och presenterar nu kandidater i landets samtliga valkretsar. Partiet är ungt och folkligt. Nästan hälften av PPP:s kandidater är unga personer jämfört med de andra partiernas företrädare och det finns ett stort antal fackliga ledare i PPP:s led.

Sociala problem
Inför 220 partidelegater förklarade PPP:s ordförande Boguslaw Zietek att perioden inför valet öppnar möjligheter att diskutera landets sociala problem och behov. För att dra uppmärksamhet till PPP:s kandidatur genomförde partiet en kort ockupation av regeringspartiets valbyrå. För att knyta an till den antikapitalistiska kampanjen i Europa var Olivier Besancenot inbjuden till mötet.
– Er kampanj liknar vår. Det är en kampanj för kampen. Vi har samma mål, att kapitalisterna, inte folket, ska betala krisen. Vi vill skapa ett samhälle av en tredje typ i vilket det är majoriteten som tar besluten, inte ett fåtal kapitalister eller en byråkratisk elit, sade Besancenot bland annat och manade till att bygga ett europeiskt antikapitalistiskt parti.

Benny Åsman
intis@internationalen.se

, , , ,

About Benny Åsman

Gammal utopist som tror en bättre värld är möjlig.

View all posts by Benny Åsman

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.