Lasregler följs inte

13 juni 2009

Inrikesnotiser, Notiser

En undersökning som Seko gjort över uppsägningar på 32 arbetsplatser visar att Lagen om antällningsskydd (LAS) bara används i en minoritet av fallen. bara fyra av tio uppsägningar går efter principen “sist in, först ut” skriver Sekotidningens nätupplaga.

I de flesta fallen gör sig företagen av med anställda som är äldre, sjuka eller utslitna, men rättfärdigar avskeden med brist på kompetens.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.