Israel ödelägger Gazas jordbruksmark

11 juni 2009

Nyheter, Utrikes

Den mediala belysningen över Gaza i samband med Israels angreppskrig i början på året har nu minskat, men Israels attacker fortsätter. Jord ödeläggs och palestinier beskjuts regelbundet.

På morgonen den fjärde maj 2009 satte israeliska trupper eld på palestinska odlingar längs Gazas östra gräns mot Israel. Det palestinska människorättscentrat PCHR rapporterade att 200 000 kvadratmeter odlingar förstördes. Vete- och kornfält redo att skördas, grönsaksodlingar, oliv- och granatäppelträd brändes. Lokala bönder berättar att eldsvådan sträckte sig fyra kilometer längs den palestinska östra sidan av gränsen. Ibrahim Hassan Safadi, som är 49 år och tillhör en av de familjer vars grödor förstördes av elden, säger att den fortsatte att pyra till kvällningen, trots brandkårernas försök att släcka den.

Safadi var närvarande när israeliska soldater avfyrade granater in i fälten som omedelbart fattade eld.
– Soldaterna sköt från sina jeepar och vetefälten och granatäppelträden sattes i brand… Elden spred sig längs dalen. Vi larmade brandkåren som lyckade släcka elden när de kom, men på en del platser började det brinna igen senare, säger han. Enligt Safadi förlorade han 30 000 kvadratmeter odlad mark i branden, vilket bland annat inkluderade trehundra granatäppelträd, hundrafemtio olivträd och vetefält.

Sedan länge har det varit mycket svårt att bruka jorden i gränsområden i Gaza på grund av de nästan dagliga beskjutningarna från israeliska soldater. Odlingarna som brändes den fjärde maj var torra, redo att skördas och således extremt lättantändliga.
– Det tog dem bara tre minuter att förstöra 65 000 kvadratmeter, säger Nahed Jaber Abu Said, vars odlingar ligger tre kilometer från Safadis.
– Dom kom klockan nio på morgonen. Jag var där, jag såg deras jeepar och hur en soldat gick fram till stängslet och sköt en granat in i vårt fält. Det brann upp direkt.

Safadi säger att det var den tredje gången som hans fält drabbades av de israeliska attackerna. I tidigare attacker det senaste decenniet har man demolerat åkrarna med bulldozers, fällt hans citron- oliv- och klementinträd och förstört hans växthus.

Sedan år 2000 har han förlorat tillgångar till ett värde av 330 000 dollar. I den senaste attacken förstördes grödor, träd och bevattningsmaterial för 130 000 dollar.
Safadi kan inte heller ersätta de förstörda anläggningarna. Bevattningsrör, maskindelar och konstgödsel är förbjudet att föra in i Gaza i enlighet med den blockad som Israel upprätthåller mot territoriet.
Abu Said påpekar att beskjutningarna inte bara riktas mot odlingar. Förra året sköts elva av hans får ihjäl och hans femtonåriga kusin skadades allvarlig av ett skott i munnen.

De israeliska soldaternas nästan dagliga beskjutningar längs Gazas gränser fortsätter. För snart tio år sedan upprättade Israel, helt självsvåldligt, en ”buffertzon” där tillträde är förbjudet, på den palestinska sidan av gränsen. Från att ursprungligen sträckt sig hundra meter in i Gaza har buffertzonen nu en bredd av en kilometer längs det mesta av Gazaremsans östra gräns och två kilometer längs den norra gränsen. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppger att ungefär en tredjedel av Gazas jordbruksmark ligger inom buffertzonen.

Sedan vapenvilan som slöts den 18 januari har tre palestinier, däribland ett barn, dödats i buffertzonen av den israeliska beskjutningen. Ytterligare tolv, varav tre barn, har skadats.

Marken är obrukbar
Till detta kommer den ödeläggelse av hundratals brunnar och vattenkällor och förorening av jordbruksmark som skedde vid Israels invasion i början på året. Enligt The Guardian gjorde kriget sextio procent av Gazas jordbruksmark obrukbar.

Konsekvenserna av Israels aktiva förödelse av Gazas jordbrukssektor blir ytterligare alarmerande eftersom man upprätthåller en blockad av området. Återuppbyggnadsarbetet går ytterst långsamt, endast rännilar av hjälp når in och fattigdom och undernäring breder ut sig. I det läget är den egna matproduktionen desto viktigare.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.