Intervju med Mattias Bernhardsson – kandidat i EU-valet

Mattias Bernhardsson, ledamot av Haninge kommunfullmäktige, attackerades i våras av nazister: – Vi måste stoppa jakten på papperslösa invandrare. Bara genom att hålla ihop som arbetare kan vi slå tillbaka högerpolitiken och rasismen.

Antikapitalistiskt EU-motstånd för jobben, välfärden och klimatet

Nu är det nog! Någon måste våga säga sanningen. Kapitalismen som nyss framställdes som oövervinnerlig och firade triumfer i alla etablerade politiska läger störtar samhället i fördärvet.

När vår jords samlade krafter borde ansträngas för att möta klimathot och världsfattigdom kollapsar det system som byggts på det rika fåtalets vinstjakt. Massarbetslöshet, sociala nedskärningar och rädsla för framtiden drabbar alltfler. I världspolitiken ökar riskerna för stormaktskonflikter och krig om energi och knappa resurser. Här hemma varslas tiotusentals arbetare, vård och omsorg skärs ned, skolan sparas sönder, pensionärer blir fattigare.

Det politiska etablissemang som nyss hyllade eller anpassade sig till den så kallade kvartalskapitalismens dagordning står handfallet. Den borgerliga alliansregeringen pumpar miljarder skattekronor till bankkapitalet och låter arbetarna i produktionen ta smällen. Oppositionen i riksdagen saknar alternativ och lovar hålla fast vid budgetdisciplin och utgiftstak.

Men dagens kapitalistiska kris är ingen liten svacka som snart är förbi. Det handlar om en djup systemkris som bara kan jämföras med depressionen på 1930-talet.

Den kan inte lösas genom ännu mer av det som ledde fram till kraschen; att göda finanskapitalet på samhällets och löntagarnas bekostnad.

Runt om i Europa från Grekland till Island, från Frankrike till Lettland växer motståndet mot försöken att vältra över finanskrisens kostnader på arbetarna och låginkomsttagarna. Men också medvetenheten hos alltfler om att finanssystemet och kapitalismen står i vägen för rimliga mänskliga lösningar. I Sverige har vi hittills bara sett begränsad kamp – sopstrejk, lärardemonstrationer, vårdprotester. Fackföreningsledningarna har än så länge inte organiserat någon som helst kamp för jobben. Passiviteten ökar risken för rasism och rasistiska partier.

Inför årets val till Europaparlamentet samlas därför en opposition underifrån på europeisk nivå för att sprida budskapet att kapitalismen måste bort för att jobben, välfärden och klimatet ska kunna räddas. Som en del av denna europeiska antikapitalistiska budkavle, med det franska Nya Antikapitalistiska Partiet (NPA) som en viktig inspirationskälla, har vi beslutat att föra fram en svensk antikapitalistisk kandidatur i årets EU-val. Vi vill med denna kandidatur sprida det växande europeiska motståndet och understryka behovet av nya kämpande arbetarpartier. Vi vill lyfta fram både behovet och möjligheten av att bryta kapitalismens förödande grepp och sätta, som det en gång hette, folkets väl före storfinansens.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.