Hundra anställda i strejk – Varsel och avsked ledde till protestaktioner

18 juni 2009

Inrikes, Nyheter

Omkring 100 arbetare vid Systembolagets lager i Jordbro är sen i måndags ute i blockad och strejk.

Protesten riktade sig mot företagsledningen som varslat 33 av arbetarna om uppsägning för att ersätta dem med inhyrd personal från bemanningsföretag. Arbetarprotesten möttes av ett massivt polisuppbåd.

Under hela måndagsförmiddagen blockerade lagerarbetarna med bilar ingången vid Systembolagets lager i Jordbro utanför Stockholm. Samtidigt hade omkring 100 av arbetarna gått i strejk mot arbetsgivaren som sagt upp 33 av arbetarna för att ersätta dem med personal från bemanningsföretag.
Arbetaraktionen möttes av polisen som snabbt var där med en stor insatsstyrka för att bryta upp blockaden. Men det lyckades inte. Arbetarna bestämde själva efter ett kort möte att köra bort bilarna utanför portarna till lagret. Detta för att undvika ytterligare konfrontationer med polisen. Av personer på plats beskrivs stämningen som mycket upprörd bland arbetarna som slåss för rätten till arbete.
Men strejken fortsatte under eftermiddagen.

Konflikten vid lagret i Jordbro har pågått under en längre tid.
I september 2008 varslades 20 av de cirka 150 anställda vid lagret. Ytterligare 25 med tidsbegränsade anställningar får sparken. I maj 2009 kom ett nytt uppsägningsvarsel. Denna gånga var det 33 arbetare som varslades.

– I januari fick 34 personer gå och nu har man lagt ett andra varsel på 22 personer. Samtidigt har folk som fått gå id en första vändan kommit tillbaka, men nu med ny arbetsgivare, säger Patrik Olofsson, avhoppad ordförande i den lokala fackklubben, till Svenska Dagbladet.

Lagerarbetarna har under maj gjort en rad olika aktioner. De har demonstrerat utanför Systembolagets huvudkontor för att påtala det orimliga i att företaget i ena ändan sparkar folk för att i den andra ta in personal från bemanningsföretag. De har bestridit företagets påstående om att det råder arbetsbrist eftersom företaget först gör sig av med folk för att sedan anställa.

Men deras protest stannar inte där.
Så sent som den 1 juni samlades ett trettiotal av lagerarbetarna utanför LO-borgen. Med sig hade de visselpipor för att få LO-ledningen att vakna och för att markera att de var mycket missnöjda med att de inte fått något som helst stöd från LO ledningen.

Och i måndags var de tvungna att gå i blockad och strejk för att uppmärksamma hur arbetsgivarna försöker kringgå lagen om anställningsskydd genom sitt agerande.

Lagerarbetarnas fackliga organisation Handelsanställdas förbund tar visserligen avstånd från strejken eftersom den betecknas som “vild”, men säger att man förstår lagerarbctarna. Handels kräver nu att det sista varslet dras tillbaka.

– Det är helt uppenbart att deras kalkyler bygger på att de tar in personal från bemanningsföretag, säger Handels vice ordförande Tommy Tilltron. som menar att föetaget helt uppenbart inte klarar av verksamheten eftersom man tar in inhyrd personal trots att man varslat fast anställda om uppsägning

Anställningsskydd
Tommy Tillgren anser, enligt vad han uppger för Svenska Dagbladet, att allt fler företag försöker kringgå de lagar som finns på arbetsmarknaden.

– Det är ett sätt att inte behöva följa lagen om anställningsskydd (LAS). Man säger upp peronal och lägger ut det på bemanningsföretag. Efter nio månader kan de återanställa dem de vill och har härmed rensat personalstaben, säger Tommy Tillgren.

Stöduttalande till arbetarna vid Lagena skickas till adressen lagerarbetare@gmail.com

Den som vill följa lagerarbetarnas kamp kan gå in på deras blogg
http://lagerarbetare.wordpress.com/
Facebookgruppen som startats för att stödja Lagenaarbetarna skriver att de startat en insamling för att betala eventuella böter som Lagenaarbetarna kan dömas till i Arbetsdomstolen.
Gruppen skriver: “Alla pengar qår oavkortat till fackklubben.
Sätt in pengar på Handelsanställdas förbund klubb 20-717 postgiro 13 44 56-3!”

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.