Hoppet lever i Hammarkullen

10 juni 2009

Göteborg, Inrikes, Nyheter

Ännu är inte frågan avgjord om Mixgården i Hammarkullen och två andra fritidsgårdar i stadsdelen. Opinionen är stark mot planerna på att skära ned på verksamheten, och vissa tecken tyder på att protesterna börjar få effekt. Ungdomarna fortsätter nu agera inför beslutet

– Vi har bara börjat, säger Ahmed Salih, Mixgårdsbesökare.

Som Internationalen tidigare berättat så planeras nedskärningar på den populära och socialt mycket viktiga fritidsgården Mixgården i Göteborgsförorten Hammarkullen och två andra gårdar i stadsdelen Lärjedalen. Nedskärningen innebär att samtliga timanställda på Mixgården försvinner och att gården tvingas ha stängt i sommar. Ett hårt slag mot ungdomarna i Hammarkullen, som är ett socialt utsatt område med trångboddhet, fattigdom och segregation. Samtliga ungdomar på Mixgården har flyktingbakgrund. Alternativet i sommar för många av dem blir gatorna eller torget.

De protester ungdomarna dragit igång – bland annat en namninsamling och ett möte med inbjudna politiker – har hittills lett till en liten delseger: nedskärningen som tjänstemän och chefer tidigare själva tänkt driva igenom som ”effektivisering” kommer nu upp till politiskt beslut i stadsdelsnämnden. Så hoppet lever, liksom viljan att kämpa.

I tisdags kväll hade nämndpolitikerna ett av sina sedvanliga (och vanligtvis mycket dåligt besökta) ”dialogmöten”, där boende i stadsdelen kan ställa frågor. Den här gången var mötet ”det mest välbesökta hittills”, enligt en lätt förvånad ordförande. Flera ungdomar från Mixgården var där. Öga mot öga med fyra politiker kritiserade de i starka ordalag nedskärningsplanerna. Hajer Alsaidan, fjorton år, pratade direkt ur egen erfarenhet.

– Mixgården är jätteviktig för oss som kommer som flyktingar till Sverige. Där har vi en bra grund att starta ifrån. Vi måste få ha kvar den, sade hon.

Ahmed Salih, arton år, med många år på Mixgården bakom sig, var starkt berörd när han uppmanade politikerna att tänka om.

– Gör inte detta! Vi behöver våra fritidsledare. Hur ska det bli i sommar? Det finns knark och vapen i området.

Marcello Mwkic, tretton år, satt länge tyst, men tog till sist mod till sig och räckte upp handen.

– Har ni sett Rosengård? Där är det många som tjuvar mopeder, bråkar och håller på. Där har de stängt fritidsgårdar. Men vi får stöd av personalen på Mixgården. Utan den kan Hammarkullen bli som Rosengård, sade han.

Ungdomarna försökte gång på gång få besked om vad politikerna kommer besluta, men förgäves. Nämndens socialdemokratiska ordförande Shadiye Heydari upprepade lika ihärdigt två saker: inga som helst besked ges innan mötet den 16 juni och att ”budgeten räcker inte – alla måste hjälpas åt att spara”. Det senare trots röster på mötet som påpekade att ”besparingen” kommer ätas upp av kostnader på exempelvis ungdomshemsplaceringar, och att pengar finns att hämta på andra håll i samhället. Heydari bemötte inte detta men förannonserade däremot nya och större nedskärningar nästa år, enligt kommunens just beslutade budget.

Pelusa Cornaglia, en av Mixgårdens fritidsledare, betonade att alla tre gårdarna i stadsdelen är viktiga och pekade särskilt på att den i Bergum ligger i ett område där högerextrema krafter verkar.

Stödet för Mixgården och de andra gårdarna breddas nu. I veckan skrev förskollärare och specialpedagoger i Hammarkullen att ”det är oansvarigt och mot bättre vetande att ens föreslå nedskärningar på Mixgården”. SKTF, fritidsledarnas fackliga organisation, har förklarat sig oeniga med nedskärningsplanerna och sannolikt kommer även andra opinionsyttringar inför beslutet.

Det finns vissa små tecken på att protesterna börjar få effekt. Tjänstemännen förbereder nu förslag som kan komma att innebära viss minskning av nedskärningen på fritidsgårdarna, sannolikt dock genom att omfördela nedskärningen till andra områden. Ännu är det därför långt kvar innan ungdomarna når riktig framgång med sina protester. V:s nämndledamot Leif Ståhl säger till Internationalen att han kommer föreslå att hela nedskärningen, 1,5 miljoner, dras tillbaka. KD:s Fouad Rasho, med förankring i området, säger samma sak. MP har hittills varit ointresserade. S säger ingenting.

”Mixaren” Ahmed Salih tyckte efter mötet att protesterna nu måste fortsätta. Under mötet frågade han vad ungdomarna kan göra och fick svar av ordföranden Heydari: ”Kom till nämndmötet på tisdag! Det är ett öppet möte.”

Det finns anledning att tro att det blir många som hörsammar hennes uppmaning, så att även det mötet blir ”det mest besökta hittills”.

Text och foto: Björn Rönnblad

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.