Hatet mot muslimer sprids i Europa

08 juni 2009

Böcker, Kultur

Andreas Malms senaste bok, Hatet mot muslimer, är ett nyckelverk för den som vill förstå mer om den tid vi lever i och hur fascismen i Europa flyttar fram sina positioner. Det är en bok som borde läsas av alla, skriver Per Blomberg.

En process pågår i västvärlden som går via Sverigedemokrater med deras högerextrema systerpartier i Europa, vidare in i den politiska värmen hos borgerliga opinionsbildare och tidningar, för att slutligen sippra ned och finna sitt nödvändiga stöd hos den ”vita” arbetarklassen. Det handlar om hatet mot muslimer. Ibland tangerande gränsen till rasism. Ibland helt öppet.

Det är detta som Andreas Malms senaste bok, Hatet mot muslimer, beskriver. Som läsare slungas man snabbt in i presentationen av en helt ny bokgenre som har spridandet av hat mot muslimer på agendan. Det kan tänkas att det handlar om marginaliserade titlar producerade av galningar. Det senare kan stämma, men inte det förra. Flera av de titlar som producerats har nått högt upp på bestsellerlistor. Med titlar som Eurabia: The Euro-Arab Axis och While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within är budskapet tydligt: Vi lever inte längre i Europa, utan i Eurabien. Genom det hemliga nätverket EAB har muslimer förberett och genomfört den demografiska invasionen av Europa. Om det inte stoppas är muslimerna i majoritet 2050. Likheten med den judiska konspirationen ZOG är slående och jämförelsen görs av Euarabien-författarna. Det skulle kunna tänkas att de omfamnar båda teorierna, men man behöver inte gå längre än till Sverigedemokraterna för att se att så inte är fallet. Europas extremhöger är med få undantag livrädd för att förknippas med judehat och nazism. Det blir således inte speciellt konstigt när författarna kommer till slutsatsen att konspirationerna är mycket lika förutom att den ena är sann och den andra inte. Gissa vilken.

Enligt Malm fungerar Eurabian-litteraturen också som källmaterial för stora delar av Europas extremhöger. Sverige är inget undantag. I Sverigedemokraternas tidskrift SD-kuriren används genren ofta som källor. Men hos extremhögern når föreställningarna bara ut till en liten publik. Vad Malm lyckas visa är hur hatet mot muslimer inte bara existerar hos den extrema högern, den har även funnit vägen in i den politiska värmen hos borgerligheten. I framstående liberala tidskrifter och hos ledande liberaler som dominerar debattklimatet pågår en process, och i hög fart flyttas positionerna fram för islamofoberna i liberal press.

Det Malm lyckas fånga är ett fenomen i tiden. Genom att bland annat göra en återblick i idéhistorien försöker han bevisa att muslimer inte bara är ett tillfälligt hatobjekt utan att föreställningarna slog ned sina rötter redan 600 e kr. Ur de materiella förhållandena formar Malm en analys av det västerländska medvetandet. Genom postkolonial teori visar han att synen på oss själva har sin bas i synen på muslimer som vår motsats. Om vi är moderna är muslimer omoderna, om vi är utvecklade är de primitiva, och så vidare. Malm försöker visa på hur det historiska skeendet påverkar våra medvetanden, vår syn på muslimer och synen på oss själva.

Hatet mot muslimer är ett mycket viktigt samtidsdokument. Den är en varningsskylt för något som mobiliseras ute i Europa och som är starkare än någonsin under efterkrigstiden: fascismen. Den borde läsas av de många människor som kommer påverkas om inte utvecklingen vänds. Men tyvärr är det också här boken stöter på lite problem. Den är lätt att läsa och flyter på bra, men samtidigt används bitvis en vokabulär som främst återfinns i universitetsvärlden. Hur många vet vad ordet diskurs egentligen betyder? Till Malms försvar ska det sägas att problemet återfinns hos fler marxister än honom själv. Men kritiken är berättigad i en tid då vänstern behöver allt stöd den kan få.

Trots detta och en del upprepningar som gör boken lite lång borde den läsas av alla. Det är en fantastiskt intressant och välskriven bok med massor av bra argument. Och om man vill förstå vad som just nu håller på att hända i Europa är Hatet mot muslimer ett nyckelverk. Utvecklingen kommer påverka oss alla. När klimatet skenar och det världspolitiska landskapet hårdnar kan redan starka fascistiska krafter leda till ett mardrömssamhälle. På detta problem finns det bara en lösning: Vänstern måste ta initiativet och bli det alternativ det tidigare inte varit.

Per Blomberg
intis@internationalen.se

Anders Svensson har också läst boken.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.